Inspectie lovend over Nova College

Foto: Nova College

De Onderwijsinspectie is lovend over het Nova College en onder de indruk van wat de inspecteurs bij het onlangs gehouden onderzoek hebben gezien en gehoord. Dat blijkt uit het definitieve rapport dat het College van Bestuur dinsdag van de inspectie ontving. Twee opleidingen hebben de hoogst haalbare beoordeling ‘goed’ verdiend: Coördinator sport, bewegen en gezondheid (CIOS) en Nederlands als 2e taal (Educatie).

De Inspectie constateert dat de systemen op orde zijn en adviseert om aandacht te blijven geven aan de kwaliteit van het onderwijs en de mensen die hier met elkaar aan werken. Over de opleiding Coördinator sport, bewegen en gezondheid (CIOS in Hoofddorp) zegt de inspectie: ‘Er is veel persoonlijke aandacht voor studenten en hun ontwikkeling. Het leerklimaat is daardoor buitengewoon stimulerend en uitdagend.’ De opleiding Nederlands als 2e taal verdient de waardering ‘goed’ vooral vanwege de kwaliteit van de lessen.

Alle andere opleidingen voldoende tot goed

Er zijn in totaal 9 opleidingen onderzocht, naast bovengenoemde opleidingen zijn dat: Bedrijfsadministrateur, Middenkaderfunctionaris bouw, Medewerker ICT, Maritiem officier alle schepen, Handhaver toezicht en veiligheid, Zelfstandig werkend kok en Mbo-Verpleegkundige. Alle opleidingen zijn als voldoende beoordeeld en een aantal opleidingen heeft op onderdelen de beoordeling ‘goed’ verdiend. De koksopleiding scoorde zelfs een goed voor alle onderdelen van het onderwijsproces: het programma, de lessen, de begeleiding en de stage zijn dik in orde. Zo’n positieve beoordeling door de inspectie is heel bijzonder.

Stijgende lijn

Collegevoorzitter Hans Snijders is uitermate trots op de conclusies van de inspectie: ‘Het is al heel bijzonder als je als roc één keer goed scoort, maar wij scoren twee keer het hoogst haalbare. Dat is echt heel uitzonderlijk, complimenten dus! Met twee keer op rij (2015 en nu in 2018) een positieve beoordeling realiseren we een stijgende lijn en kunnen we stellen dat de organisatie staat als een huis. Dat heeft de inspectie nog niet eerder meegemaakt. Ook uniek en een compliment waard: er is geen vervolgonderzoek nodig! Onze ambitie werkzekerheid (toelichten? Eén van onze ambities is dat zoveel mogelijk van onze studenten een baan vinden of doorleren. Dit getuigt volgens de inspectie van lef, visie en eigenaarschap. Een ambitie die leeft bij ons op school, en herkenbaar en zichtbaar is bij de onderzochte opleidingen.’

Goed voorbereiden op de arbeidsmarkt

In het rapport schrijft de inspectie: ‘Het Nova College neemt zijn verantwoordelijkheid serieus voor onderwijs van voldoende kwaliteit, waardoor de arbeidsmarkt erop kan rekenen dat we studenten goed voorbereiden. Teams en management werken goed samen zodat studenten een onderwijsprogramma en beroepspraktijkvorming van voldoende tot goede kwaliteit krijgen. Nova College zorgt voor verbeteringen in het onderwijs als ze ziet dat dat nodig of mogelijk is. Ook is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Nova College maakt bewuste keuzes in de besteding. Nova College bespreekt met studenten, medewerkers en bedrijven regelmatig waarover ze tevreden zijn en waar de kwaliteit beter kan. Zij kunnen erop rekenen dat Nova College daarmee aan de slag gaat.’

Reacties