Inspectie lovend over Nova College

Foto: Hugo Schuitemaker

De Onderwijsinspectie is lovend over het Nova College en beoordeelt de onderwijsinstelling met ‘goed’, de hoogst haalbare score. Dat blijkt uit het conceptrapport van het onlangs gehouden onderzoek. Met name twee opleidingen hebben deze hoogste waardering ‘goed’ verdiend: Coördinator sport, bewegen en gezondheid en Nederlands als 2etaal.

De opleiding Coördinator sport, bewegen en gezondheid in Hoofddorp krijgt van de inspectie een goed op de onderdelen ‘schoolklimaat’ en ‘kwaliteitszorg en ambitie’. De inspectie zegt hierover: ‘Er is veel persoonlijke aandacht voor studenten en hun ontwikkeling. Het leerklimaat is daardoor buitengewoon stimulerend en uitdagend.’ De opleiding Nederlands als 2etaal verdient ‘goed’ op de onderdelen ‘didactisch handelen’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘verantwoording en dialoog’. Bij dit inspectiebezoek was bovendien de minister aanwezig, die net als de inspectie onder de indruk was van de bevlogenheid en professionaliteit van het team.

Alle andere opleidingen voldoende tot goed
Er zijn in totaal 9 opleidingen onderzocht, naast bovengenoemde opleidingen zijn dat: Bedrijfsadministrateur, Middenkaderfunctionaris bouw, Medewerker ICT, Maritiem officier alle schepen, Handhaver toezicht en veiligheid, Zelfstandig werkend kok en Mbo-Verpleegkundige. Alle opleidingen zijn als voldoende beoordeeld en een aantal opleidingen heeft op onderdelen de beoordeling ‘goed’ verdiend. De koksopleiding scoorde zelfs een goed voor alle standaarden van het kwaliteitsgebied onderwijsproces, dat is zeer uitzonderlijk.

Stijgende lijn
Collegevoorzitter Hans Snijders is uitermate trots op de conclusies van de inspectie: ‘Het is al heel bijzonder als je als roc één keer goed scoort, maar wij scoren twee keer het hoogst haalbare. Dat is echt heel uitzonderlijk, complimenten dus! Met twee keer op rij (2015 en nu in 2018) een positieve beoordeling realiseren we een stijgende lijn en kunnen we stellen dat de organisatie staat als een huis, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ook uniek en een compliment waard: er is geen vervolgonderzoek nodig! Onze ambitie werkzekerheid getuigt volgens de inspectie van lef, ambitie, visie en eigenaarschap. Een thema dat leeft bij ons op school, het is herkenbaar en zichtbaar.’

Goed voorbereiden op de arbeidsmarkt
In het conceptrapport schrijft de inspecteur: ‘Het Nova College neemt zijn verantwoordelijkheid serieus voor onderwijs van voldoende kwaliteit, waardoor de arbeidsmarkt erop kan rekenen dat we studenten goed voorbereiden. Teams en management werken goed samen zodat studenten een onderwijsprogramma en beroepspraktijkvorming van voldoende tot goede kwaliteit krijgen. Nova College zorgt voor verbeteringen in het onderwijs als ze ziet dat dat nodig of mogelijk is. Ook is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Nova College maakt bewuste keuzes in de besteding. Nova College bespreekt met studenten, medewerkers en bedrijven regelmatig waarover ze tevreden zijn en waar de kwaliteit beter kan. Zij kunnen erop rekenen dat Nova College daarmee aan de slag gaat.’

Reacties