Derde groep anderstaligen start leren en werken in de zorg

Statushouders kiezen bij welke zorginstelling ze willen stagelopen
Foto: Michel van Bergen

Na 2 succesvolle pilots is een nieuwe groep van 22 anderstalige studenten maandag 19 februari op het Nova College in Haarlem begonnen met het schakeltraject leren en werken in de zorg. Dit traject is ontwikkeld met zorginstelling Kennemerhart. Bij dit nieuwe schakeltraject lopen studenten stage bij een van de zes deelnemende zorginstellingen.

De eerste dag van de cursus was gelijk spannend: zes werkgevers boden stageplekken aan en de studenten moesten bepalen bij welke zorgwerkgever ze stage willen lopen. De zes zorgwerkgevers zijn: Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Nieuw Unicum, Hartekampgroep, Zorgbalans en Met de Thuiszorg. De verbreding van het initiatief van Kennemerhart in de regio Kennemerland, Amstelland, Meerlanden kwam tot stand met de werkgeversvereniging VBZ: samen Voor Betere Zorg. Verschillende gemeentes van Kennemerland steunen dit traject door financiering van begeleidingsuren.

In dit schakeltraject krijgen studenten Nederlandse taalles en oriƫntatie gericht op werken in de zorg in Nederland. Daarnaast maken ze kennis met de praktijk bij zorgwerkgevers in de regio. Het doel van dit schakeltraject is anderstaligen gedurende 20 weken voor te bereiden op de vervolgopleiding Verzorgende IG op het Nova College in Haarlem, waarmee ze dan in augustus kunnen beginnen. Tijdens deze opleiding lopen zij twee jaar stage en aan het einde van het tweede jaar solliciteren ze op een werk-leerplek bij een van genoemde zorginstellingen. Het derde jaar zijn zij leerling-werknemer en ronden zij hun opleiding Verzorgende af (bbl). Van de eerste twee groepen van totaal 43 studenten zijn inmiddels 36 succesvol doorgestroomd naar de opleiding Verzorgende IG op het Nova College te Haarlem.

Reacties