Gemeente biedt schoolkostenregeling voor mensen met laag inkomen

Foto: Pixabay

Voor inwoners met een laag inkomen kunnen kosten die gemaakt moeten worden voor hun schoolgaande kinderen een probleem zijn. Ook dit jaar weer kunnen zij die kosten terugvragen bij de gemeente via de schoolkostenregeling.

(persbericht gemeente Heemstede)

Vergoeding voor onder meer schoolreisje en ouderbijdrage

De schoolkostenregeling vergoedt bijvoorbeeld de ouderbijdrage of kosten voor een schoolreisje. Maar ook praktische zaken, zoals een etui, schoolschriften, een broodtrommel of rugtas. De vergoeding bedraagt € 150,00 voor een kind op het basisonderwijs en € 300,00 voor een kind op het voortgezet of beroepsonderwijs (t/m 17 jaar).

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen is maximaal € 1.332 netto per maand voor een alleenstaande ouder en een inkomen van € 1.903 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden. Daarnaast kijkt de gemeente of er eigen vermogen is.

Aanvragen schoolkosten

Ouders die aan de criteria voldoen kunnen de schoolkostenvergoeding aanvragen via www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/bijdrage-schoolkosten. Hier staan ook de voorwaarden.

Andere vergoedingen

Naast de schoolkostenvergoeding heeft de gemeente ook andere regelingen voor ouders met lage inkomens. Bijvoorbeeld een vergoeding voor huiswerkbegeleiding, een computer of voor sportkosten.

Reacties