Fout bij verzending uitkeringsspecificaties Bloemendaal en Heemstede

Foto: Charles Duijff

Door een menselijke fout hebben 228 inwoners van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede een brief ontvangen met uitkeringsgegevens van een ander. De fout is ontstaan doordat de specificaties per ongeluk dubbelzijdig geprint zijn.

De gemeente Heemstede verzorgt ook de uitkeringsverstrekking voor de gemeente Bloemendaal. Inwoners van de twee gemeenten ontvingen hun eigen specificatie, met op de achterkant de gegevens van een andere inwoner. Direct nadat deze fout is geconstateerd is naar alle betrokkenen op vrijdag 9 juli een brief met excuses gestuurd. Ook is gevraagd om de onjuiste specificatie via een retourenveloppe terug te sturen.

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen krijgen.

De gemeenten betreuren deze fout en doen er alles aan om dergelijke fouten in de toekomst te kunnen voorkomen. De werkprocessen met betrekking tot verzenden zullenĀ worden nagelopen en waar nodig bijgesteld.

Reacties