Drie inwoners uit Heemstede krijgen oorkonde voor het redden van een drenkeling

Foto: Pixabay

In aanwezigheid van burgemeester Astrid Nienhuis heeft De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen afgelopen week in het gemeentehuis drie oorkondes uitgereikt aan drie inwoners uit Heemstede voor het redden van een drenkeling. De heer B. Pannecoeck, mevrouw M. Geerdink en mevrouw C. Douwes hebben allemaal direct gehandeld als een Heemstedenaar op dat moment dreigt te verdrinken nadat hij met zijn driewieler in de sloot aan de Burgemeester van Doornkade is beland.

(bron: Gemeente Heemstede)

150 mensen per jaar

In Nederland verdrinken ongeveer 150 mensen per jaar. Gelukkig worden er ook veel drenkelingen gered door snel optreden van omstanders en door slachtoffers te reanimeren. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767) bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren wil de Maatschappij zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen.

Melden van helden bij het redden van drenkelingen

Wie ook zo’n held kent, kan dit melden via de website over drenkelingen. De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen speurt dagelijks de media af naar reddingen maar veel reddingsacties halen het nieuws niet. Daarom vragen zij iedereen die een held kent, dit te melden.

Reacties