Gemeente Heemstede: nieuwe websites voor gemeentebelastingen en sociale zaken

Foto: Charles Duijff

De websites iasz.nl en gbkz.nl zijn vernieuwd. De bestaande sites waren verouderd en voldeden niet meer aan de huidige veiligheids- en toegankelijkheidseisen. De nieuwe websites zijn dan ook toegankelijker, veiliger en klantvriendelijker. Daarnaast zien ze er een stuk moderner en rustiger uit.

Bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) kunnen inwoners van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede terecht voor bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar werk, uitkeringen, hulp bij laag inkomen en hulp bij schulden. Bij Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) kunnen inwoners van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort terecht voor hun belastingzaken.

Klantvriendelijker

De nieuwe websites zijn een stuk klantvriendelijker. Producten die het meest bezocht of gezocht worden, zijn meteen te vinden in de zogenaamde toptakenblokken op de homepage. Daarnaast is de navigatiestructuur zo ingericht dat snel wordt gevonden wat men zoekt.

Toegankelijker

Overheidswebsites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dat wil zeggen dat iedereen (ook mensen met een visuele beperking of laaggeletterden) de website moet kunnen gebruiken. Ook zijn alle teksten in B1-Nederlands geschreven, het niveau dat 80% van de Nederlanders kan lezen. Dat betekent makkelijker woordgebruik, kortere teksten en actiebuttons waarmee direct iets kan worden aangevraagd of geregeld.

De website is op alle apparaten te gebruiken

Dus of de website nu op een laptop, tablet of smartphone wordt bekeken: de website past zich automatisch aan het apparaat aan.

Verbeteringen getest door inwoners

De nieuwe websites zijn vooraf getest door inwoners. De opmerkingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de nieuwe website. Hiermee is de website nog verder verbeterd.

Vervolg verbeteren online dienstverlening

De nieuwe websites zijn een belangrijke stap geweest in de verbetering van onze online dienstverlening. De volgende stap is om voor deze websites webformulieren te ontwikkelen, waardoor het mogelijk is online iets aan te vragen of te regelen met DigiD. We verwachten dat voor de zomer te realiseren. Het blijft mogelijk om ook op papier iets aan te vragen of te regelen.

Reacties