Gemeente Heemstede gaat voor duurzaamheid

Foto: Charles Duijff

Op dinsdagavond 21 november vond de bijeenkomst Heemsteedse Huizenaanpak plaats.  Vanaf 20.00 uur konden inwoners van Heemstede zelf zien en horen hoe zij hun huis comfortabeler, energiezuiniger en duurzamer kunnen maken, individueel of in collectief verband.

De Heemsteedse Huizenaanpak vond plaats in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, georganiseerd door de lokale coöperatie HeemSteeds Duurzamer Wonen, in samenwerking met de gemeente Heemstede.  Wethouder Sebastiaan Nieuwland openende de avond.De heer Nieuwland gaf in zijn opening aan dat de gemeente Heemstede duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en dat hij als D66-er ten aanzien van dit item nauw samenwerkt met ondermeer Groen Links. Maar ook de VVD, die ten opzichte van eerder genoemde partijen iets anders in het onderwerp staat (niet negatief) maar op dit moment toch het meest groene verkiezingsprogramma heeft ooit, maakt de heer Nieuwland trots. ‘Je moet het toch samen doen’ zo stelt hij. Op dit moment wordt er maar 1,5 % duurzaam opgewekt. Onze doelstelling is dat dit in 2020 zo’n 14 % zal zijn. Er valt nog een behoorlijke slag te slaan. De gemeente heeft al het nodige gedaan en nu komen we toch ook bij u als inwoners… In het Algemeen Dagblad staat een interessant artikel waarin wordt verteld dat je maar beter kunt investeren in duurzame energie dan het geld op je bankrekening te laten staan. De lage rente is daar debet aan. Voor aandelen kiezen is zeker risicovoller. Samen met de aanwezigen is deze avond bedoeld om een serieus naar de mogelijkheden te kijken, om op individuele- of gezamenlijke basis een stap te zetten richting duurzame energie waar het gaat om de woning. Daarvoor zijn ook wijkambassadeurs nodig. De heer Nieuwland gaf tenslotte aan dat hij feed-back van de aanwezigen zeer op prijs zou stellen, daar wordt gestreefd deze avonden, waarvan er nog vele zullen volgen,  zo interessant- en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen. Daarna kondigde de wethouder twee ambassadeurs aan, die de nodige info gaven over wat zij al in hun woning hebben bereikt waar het gaat om duurzame energie… Hieronder ambassadeur Frank VennixHieronder ambassadeur Hein Veldmaat Hein bracht zelfs isolatiemateriaal meeDe heer Dick Roelofsen heeft zijn eigen isolatiebedrijf en benadrukte dat niet alleen op individuele basis, maar juist ook op gezamenlijke basis veel kan worden bereikt. Daarbij is het van belang het bouwjaar van de woning onder de loep te nemen, omdat de in een specifiek jaar gebouwde woning nog al kan verschillen waar het gaat om bijvoorbeeld reeds toegepaste energiebesparende middelen. Denk aan vloer- of spouwisolatie etc etc. Samenwerken kan ook interessante kortingen opleveren….Hieronder Dick Roelofsen In de Luifel aan de Herenweg is er op woensdag 29 november van 20.00 u tot 21.00 uur een vervolg op deze bijeenkomst waar meer aandacht zal worden besteed aan ‘gezamenlijke aanpak’ van het verduurzamen van de woning. Hieronder mevrouw Taetske van Dijk van KPG-architectenMevrouw van Dijk wees op de organisatie ‘Heemstede duurzamer’ (link onderaan dit artikel). Deze organisatie werkt samen met de gemeente waar het gaat om verduurzaming. Deze avond bood de toehoorders de kans om zelf aan de slag te gaan met concreet advies per woningtype, maar ook werd geïnventariseerd of er behoefte is aan collectieve inkoop van duurzame maatregelen, zoals isolatie of de aanleg van zonnepanelen. Collectieve inkoop kan leiden tot een groter voordeel voor de inwoners van Heemstede.

Tenslotte gingen de aanwezigen in 4 groepen uiteen voor specifieke informatie over hun soort woning.Mocht u vragen hebben aan de gemeente: mevrouw Mireille Middendorp (hieronder) is coordinator duurzaamheid bij de gemeente Heemstede. Eveneens aanspreekpunt is Hanneke Lankveld. U kunt het algemene nummer van de gemeente bellen: 14023

Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/heemsteedsduurzamerwww.facebook.com/duurzaamheemstede of www.heemsteedsduurzamer.nl.

WORDT VERVOLGD

 

 

Reacties