Start handhavingsacties onbeheerde- of verkeerd gestalde fietsen station Heemstede Aerdenhout

Foto: Charles Duijff

Vele reizigers uit Heemstede en ook uit de regio maken dagelijks gebruik van het intercitystation Heemstede-Aerdenhout. De gemeente hecht er aan dat het station en het gebied daaromheen een prettige uitstraling heeft en over voldoende faciliteiten beschikt voor de treinreiziger.

Met dat doel heeft de gemeente al in 2018 een convenant gesloten met de NS en Prorail.

Ook het fietsparkeren heeft bijzondere aandacht. Vandaar dat bij het station Heemstede-Aerdenhout binnenkort strengere regels gelden, zodat de fietsenstalling in de openbare ruimte beschikbaar is voor diegenen voor wie het bedoeld is. Daardoor ziet het gebied er bovendien opgeruimd en overzichtelijk uit, en wordt het gevoel van veiligheid vergroot.

Burgemeester Astrid Nienhuis heeft in verband met die nieuwe regels donderdagmiddag 9 juli een bord bij het station geplaatst.Mevrouw Nienhuis ging daarbij de techniek niet uit de weg…

De handhavers van de gemeente Heemstede gaan bij het station Heemstede-Aerdenhout strenger controleren. Fietsen die langer dan 30 dagen onbeheerd staan in het stationsgebied, mogen verwijderd worden. Ook kijken handhavers strikter of fietsen geplaatst worden in de rekken of daarvoor bestemde vakken. Is dat niet het geval, dan zullen deze verwijderd en opgeslagen worden. Het is de bedoeling dat deze handhavingsmogelijkheden gaan bijdragen aan een opgeruimd en overzichtelijk stationsgebied met meer ruimte voor stalling van fietsen. Reizigers die met de fiets naar het station komen, moeten hun fiets immers netjes kwijt kunnen in een van de fietsenstallingen.

Het aantal reizigers dat gebruik maakt van station Heemstede-Aerdenhout neemt nog steeds toe. Het aantal fietsparkeerplaatsen werd reeds uitgebreid en ook in de toekomst worden bovengronds meer fietsplaatsen gecreëerd.  Door aanscherping van het beleid voor ‘weesfietsen’ (onbeheerd achtergelaten fietsen) ontstaat ook meer ruimte voor fietsparkeren.De stationshal ziet er ook prachtig uit. Enige tijd geleden werd er ‘de huiskamer’ van dit station geopend…Voor reizigers die de foto’s van de feestelijke opening niet eerder zagen hieronder een compilatie Station Heemstede Aerdenhout is naast het station van Haarlem een gewilde opstaplocatie van het spoortraject Amsterdam-Leiden-Den Haag-Delft-Rotterdam

Reacties