“Het heeft Zijne Majesteit behaagd….”

Foto: Charles Duijff

Ook de Lintjesregen is in deze Coronatijd anders dan anders. Twee inwoners van Heemstede kregen eerder dit jaar, in april een feestelijk telefoontje. Hans Kerkhoff werd gebeld door burgemeester Astrid Nienhuis, Heemstedenaar Wim Eggenkamp kreeg een telefoontje van burgemeester Jos Wienen; omdat zijn verdiensten vooral in Haarlem liggen, werd hij gebeld door de burgemeester van die stad.

Foto’s Charles Duijff

Bron gemeente Heemstede: De heer Hans Kerkhoff – Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Kerkhoff is al meer dan 50 jaar op vele terreinen actief als vrijwilliger, met name voor de kerk, natuur en milieu en vluchtelingen. Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Heemstede; hij bezorgt maandelijks het kerkblad. Hij was ook 8 jaar vrijwilliger bij de Vrienden van de Oude Kerk in Heemstede. Hier organiseerde hij maandelijks concerten en wierf fondsen voor het onderhoud van het gebouw en het orgel. Hieronder een impressie van de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 4 juli 2020 en de decoratie door zijn dochter. Formeel wordt het lintje door de burgemeester opgespeld, maar vanwege de coronamaatregelen mag dit momenteel niet. Bij het IVN afdeling Zuid-Kennemerland is hij sinds 2000 natuurgids en verzorgt hij excursies. Andere activiteiten vanuit het IVN zijn: het geven van cursussen, begeleiden van afstudeerprojecten, geven van gastlessen over duurzaamheid op scholen, adviseren bij de bouw- en verkeersprojecten binnen de gemeente. Hij is ook vrijwilliger bij Thijsse’s Hof in Bloemendaal, waar hij rondleidingen in de tuin geeft en biologieles aan leerlingen van de basisschool. Vanaf 2007 is de heer Kerkhoff bestuurlijk actief voor de vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout, sinds vorig jaar als voorzitter. Hij zet zich in voor het behoud van de Haarlemmerhout op het gebied van ecologie en duurzaamheid, zoals door het plaatsen van nestkasten en het inventariseren van te kappen bomen. Als lid van de Adviesgroep Duurzaamheid van de gemeente Heemstede maakte hij zich sterk voor bijvoorbeeld de vermindering van afval, energiezuinige verlichting en meer groen in de woonwijken.

Via het Platform Vluchtelingen Heemstede organiseert hij mede de activiteiten voor statushouders, zoals maaltijden en wandelingen. Daarnaast koppelt hij door middel van een maatschappelijke stage de statushouders aan leerlingen van College Hageveld. Ook begeleidt hij als vrijwilliger van de stichting Taalcoaches een vluchtelingengezin.

Tot slot mag in dit (niet-complete) overzicht zijn inzet als collectant voor verschillende goede doelen niet onvermeld blijven. Hieronder een foto-impressie van de feestelijke bijeenkomst. De heer Wim Eggenkamp – Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Eggenkamp is sinds 1999 voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Hij was en is de drijvende kracht achter deze stichting die zich heeft ingezet voor de grootscheepse restauratie van de kerk. Dankzij het vertrouwen in hem waren geldgevers bereid bij te dragen aan de restauratie. Hierdoor kon de restauratie worden uitgevoerd met veel aandacht voor de historische waarde van diverse onderdelen en voor de iconografie, symboliek en schilderkunst die in het gebouw tot uitdrukking komen. Vorig jaar, toen de restauratie werd afgerond, werd deze beloond met de internationale Europa Nostra Award. Hieronder Wim Eggenkamp

Eerder werd de heer Eggenkamp in 2005 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door de manier waarop hij sindsdien zijn activiteiten heeft voortgezet en uitgebouwd en gezien de grote reikwijdte hiervan, is hij nu benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn blijvende inzet voor de restauratie van de ‘Koepelkathedraal’ heeft hij de afgelopen 15 jaar veel nieuwe activiteiten opgepakt, met name op het gebied van monumentenzorg. Zo was hij van 2006 tot 2010 voorzitter van de Stichting 2008: Jaar van het Religieus Erfgoed. Hij was vier jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Voor de Pieterskerk in Leiden zet hij zich sinds 2008 in; eerst als lid van het bestuur van de stichting Pieterskerk en sinds 2012 als lid van de Raad van Toezicht.

Ook heeft hij zich ingezet voor monumentale hofjes in Leiden en Amsterdam. Van 2012 tot 2016 was hij betrokken bij de stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed als lid van de Raad van Advies. Hij is bestuurlijk betrokken bij de stichting Pieter Gerritsz Orgel (sinds 2008) en voorzitter van de stichting Pierre Palla concertorgel te Hilversum (sinds 2012). Verder is hij inmiddels acht jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Oneindig Noord-Holland.

Indien de redactie van nieuws.nl bij de officiële uitreiking van het lintje aanwezig kan zijn volgt alsnog beeldmateriaal daarvan.

Reacties