Lintjesregen op ongebruikelijke wijze gestalte gegeven

Foto: Charles Duijff

De lintjesregen, traditioneel op de laatste werkdag voor Koningsdag, verloopt dit jaar op een andere manier dan gebruikelijk. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk de onderscheidingen op vrijdag 24 april fysiek uit te reiken tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De burgemeesters hebben nu de mensen die zijn onderscheiden telefonisch geïnformeerd voor vrijdag 24 april 2020 om 13.00 uur. Op dat moment worden alle gedecoreerden in Nederland bekend gemaakt in een speciale uitgave van de Staatscourant. Er zal nog worden gezocht naar één landelijk moment waarop alsnog de daadwerkelijke uitreiking kan plaatsvinden in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus. 

Gedecoreerden Heemstede 

Twee inwoners van Heemstede zijn koninklijk onderscheiden. De ene inwoner krijgt op vrijdagochtend 24 april een feestelijk telefoontje van burgemeester Astrid Nienhuis. De andere inwoner wordt geïnformeerd door burgemeester Jos Wienen van Haarlem, omdat zijn verdiensten ook voor een groot deel in die stad liggen. Onderstaand treft u informatie aan over de twee Heemsteedse gedecoreerden:. 

De heer J.F. (Hans) Kerkhoff (81 jaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Kerkhoff is al meer dan 50 jaar op vele terreinen actief als vrijwilliger, met name voor de kerk, natuur en milieu en vluchtelingen. 

Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Heemstede; hij bezorgt maandelijks het kerkblad. Hij was ook 8 jaar vrijwilliger bij de Vrienden van de Oude Kerk in Heemstede. Hier organiseerde hij maandelijks concerten en wierf fondsen voor het onderhoud van het gebouw en het orgel. 

Bij het IVN afdeling Zuid-Kennemerland is hij sinds 2000 natuurgids en verzorgt hij excursies. Andere activiteiten vanuit het IVN zijn: het geven van cursussen, begeleiden van afstudeerprojecten, geven van gastlessen over duurzaamheid op scholen, adviseren bij de bouw- en verkeersprojecten binnen de gemeente. Hij is ook vrijwilliger bij Thijsse’s Hof in Bloemendaal, waar hij rondleidingen in de tuin geeft en biologieles aan leerlingen van de basisschool. Vanaf 2007 is de heer Kerkhoff bestuurlijk actief voor de vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout, sinds vorig jaar als voorzitter. Hij zet zich in voor het behoud van de Haarlemmerhout op het gebied van ecologie en duurzaamheid, zoals door het plaatsen van nestkasten en het inventariseren van te kappen bomen. Als lid van de Adviesgroep Duurzaamheid van de gemeente Heemstede maakte hij zich sterk voor bijvoorbeeld de vermindering van afval, energiezuinige verlichting en meer groen in de woonwijken. 

Via het Platform Vluchtelingen Heemstede organiseert hij mede de activiteiten voor statushouders, zoals maaltijden en wandelingen. Daarnaast koppelt hij door middel van een maatschappelijke stage de statushouders aan leerlingen van College Hageveld. Ook begeleidt hij als vrijwilliger van de stichting Taalcoaches een vluchtelingengezin. 

Tot slot mag in dit (niet-complete) overzicht zijn inzet als collectant voor verschillende goede doelen niet onvermeld blijven. 

De heer W.M.N. (Wim) Eggenkamp (74 jaar) – Officier in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Eggenkamp is sinds 1999 voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Hij was en is de drijvende kracht achter deze stichting die zich heeft ingezet voor de grootscheepse restauratie van de kerk. Dankzij het vertrouwen in hem waren geldgevers bereid bij te dragen aan de restauratie. Hierdoor kon de restauratie worden uitgevoerd met veel aandacht voor de historische waarde van diverse onderdelen en voor de iconografie, symboliek en schilderkunst die in het gebouw tot uitdrukking komen. Vorig jaar, toen de restauratie werd afgerond, werd deze beloond met de internationale Europa Nostra Award. 

Eerder werd de heer Eggenkamp in 2005 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door de manier waarop hij sindsdien zijn activiteiten heeft voortgezet en uitgebouwd en gezien de grote reikwijdte hiervan, is hij nu benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn blijvende inzet voor de restauratie van de ‘Koepelkathedraal’ heeft hij de afgelopen 15 jaar veel nieuwe activiteiten opgepakt, met name op het gebied van monumentenzorg. Zo was hij van 2006 tot 2010 voorzitter van de Stichting 2008: Jaar van het Religieus Erfgoed. Hij was vier jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Voor de Pieterskerk in Leiden zet hij zich sinds 2008 in; eerst als lid van het bestuur van de stichting Pieterskerk en sinds 2012 als lid van de Raad van Toezicht. 

Ook heeft hij zich ingezet voor monumentale hofjes in Leiden en Amsterdam. Van 2012 tot 2016 was hij betrokken bij de stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed als lid van de Raad van Advies. Hij is bestuurlijk betrokken bij de stichting Pieter Gerritsz Orgel (sinds 2008) en voorzitter van de stichting Pierre Palla concertorgel te Hilversum (sinds 2012). Verder is hij inmiddels acht jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Oneindig Noord-Holland

Reacties