Aanvullende maatregelen voor Heemsteedse ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen

Foto: Charles Duijff

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland hard, dus ook vele Heemsteedse ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen.

Bron gemeente Heemstede:

Uitstel van betaling

De gemeente Heemstede biedt naast de rijks- en provinciale regelingen een aantal aanvullende lokale maatregelen om ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen te ondersteunen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag doen om de betaling van alle gemeentelijke belastingen (waaronder ook precario en marktgelden) uit te stellen tot 1 oktober 2020. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.gbkz.nl.

Uitstel van huur en betalingen aan de gemeente

Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen die betalingen verschuldigd zijn aan de gemeente kunnen een verzoek voor uitstel indienen via [email protected] Denk hierbij aan het betalen van huur voor gebruik van gemeentelijke gebouwen

Tegemoetkoming kosten gesubsidieerde activiteiten

Activiteiten die niet kunnen doorgaan maar waarvoor al kosten zijn gemaakt, kunnen worden vergoed via de toegekende subsidie. De subsidieontvanger kan een verzoek voor een tegemoetkoming in de kosten indienen via [email protected]

Deze aanvullende maatregelen zijn alleen van toepassing zolang hiervoor nog geen rijks- en provinciale regelingen bestaan.

Meer informatie

Binnenkort is specifieke informatie over alle maatregelen rondom de coronacrisis voor ondernemers en zelfstandigen en voor stichtingen en verenigingen beschikbaar op WEBSITE GEMEENTE HEEMSTEDE

Reacties