Heemsteedse ondernemers: Als de nood het hoogst is, is bij u dan de redding nabij?

Foto: Pixabay

Openbare toiletvoorzieningen zijn een ‘must’ op iedere lokatie waar mensen langere tijd willen of moeten verblijven. Het beste voorbeeld is natuurlijk de winkelstraat, of het winkelcentrum.

Tekst Charles Duijff/gemeente

In Heemstede praat ik dan over de Jan van Goyenstraat, de Raadhuisstraat, de Binnenweg en de Zandvoortselaan. Er bestaan al enkele openbare toiletvoorzieningen, bijvoorbeeld in het openbare gebouw van Plein 1 en het gemeentehuis. Uitbreiding van die capaciteit blijft belangrijk. Mensen met een darm en / of blaasaandoening ervaren problemen bij het vinden van een openbare toilet als de nood hoog is. Dit weerhoudt sommigen om de deur uit te gaan, met alle gevolgen van dien.

Eerder werden Heemsteedse ondernemers en winkeliers al per brief door de gemeente uitgenodigd zich te melden, indien zij bereid zijn de toiletruimte in hun winkel of bedrijf beschikbaar te stellen voor mensen met ‘hoge nood’ Op basis van de gemeentelijke motie ‘openbare toiletten’, is er toen een gesprek geweest met de winkeliersvereniging Binnenweg en met winkeliers van de andere winkelstraten.

Landelijke App

Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de Landelijk ontwikkelde app ‘hogenood.nu’ Ondernemers / winkeliers kunnen zich aanmelden bij deze app ‘hoog nood.nu’ De winkeliersvereniging Binnenweg is positief en staat open voor het gebruik van de app ‘hoog nood.nu’. Opgemerkt dient te worden dat (horeca) ondernemers en winkeliers hun toiletvoorziening, weliswaar tegen betaling, al beschikbaar stellen voor mensen met hoge nood.

Het gemeentebestuur zet zich in voor een inclusieve Heemsteedse samenleving. Ook mensen met bijvoorbeeld een darm- en blaasaandoening, of een andere handicap, moeten naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving, zonder belemmeringen te ervaren als de nood hoog is. Samen met winkeliers en ondernemers wil het gemeentebestuur meer openbare toiletten realiseren, waar mensen met hoge nood direct terecht kunnen.

Gebied ten noorden van Plein 1

De afstand tussen Plein 1 en het meest noordelijke deel van het winkelgedeelte van de Binnenweg is voor mensen met hoge nood al snel te groot. Het gemeentebestuur doet nogmaals een oproep aan ondernemers mee te willen werken aan het beschikbaar stellen van hun toiletvoorziening.

Uw reacties kunt u sturen naar het mailadres van wethouder Sjaak Struijf, email [email protected]

Namens belanghebbenden dank voor uw reactie….

ZEGT HET VOORT

 

 

 

Reacties