Heemstede: Startschot nieuwe afvalinzameling Merlenhoven

Foto: Charles Duijff

Wethouder Annelies van der Have (Duurzaamheid en afval) heeft op vrijdag 15 februari een billboard in Merlenhoven onthuld. Dit grote bord bij beide ingangen van de wijk attendeert op de start van de nieuwe manier van afval inzamelen in Merlenhoven.

Naast GFT wordt hier vanaf 1 maart het PMD-afval (plastic, metaal (blik) en drinkpakken) aan huis opgehaald. Het restafval dat de inwoners door goed scheiden overhouden, kunnen zij kwijt in een van de vijf bovengrondse containers die verspreid in de wijk staan. De ervaringen die worden opgedaan in Merlenhoven, worden gebruikt bij het verbeteren van de afvalinzameling in de wijk en straks in de rest van Heemstede.

Campagne ‘Steeds Minder Afval’

Heemstede werkt aan steeds minder afval. Dit past ook in de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid. Door een betere scheiding kan meer afval weer dienen als grondstoffen voor nieuwe producten. Om dit te stimuleren wordt in de wijk Merlenhoven gestart en vanaf 1 maart een nieuwe manier van afvalinzameling ingevoerd. Dit betekent dat wijkbewoners van Merlenhoven zelf hun restafval wegbrengen naar een straatcontainer in de wijk en dat zowel GFT-afval (groente, fruit, tuin) en PMD-afval (plastic, metaal (blik) en drinkpakken) aan huis worden opgehaald. Door goed te scheiden blijft er nog maar een beetje restafval over, dat wordt verbrand.

Grijze rolemmer wordt PMD-emmer

Op 28 februari wordt in Merlenhoven voor het laatst de grijze rolemmer met restafval geleegd. Op diezelfde dag worden, na leging, de grijze rolemmers schoongemaakt. Vanaf dat moment is de grijze rolemmer in Merlenhoven bestemd voor PMD-afval. Inwoners ontvangen een brief met een starterspakket. Het starterspakket bestaat uit een PMD-sticker om als geheugensteuntje op de grijze rolemmer te plakken, een afvalwijzer met informatie welk afval waar hoort, een overzicht van de plekken waar de straatcontainers voor restafval staan en een schema van de ophaalrondes van Meerlanden in de wijk.

Evaluatie na half jaar

De komende maanden staan in het teken van ervaring opdoen. Na een half jaar wordt er geëvalueerd. Zo kan de gemeente deze ervaringen gebruiken bij het verbeteren van de afvalinzameling.

Klankbordgroep

De gemeente heeft de nieuwe afvalinzameling in Merlenhoven voorbereid in nauwe samenwerking met afvalinzamelaar Meerlanden en met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners uit de wijk. Het overleg met de klankbordgroep heeft waardevolle adviezen en tips opgeleverd vanuit de bewoners. Ook de komende zes maanden en bij de evaluatie blijft de klankbordgroep nauw betrokken.

Reacties