Gemeente Heemstede ontvangt schenking voor herbouw Belvedère in wandelbos Groenendaal

Foto: Noord Hollands Archief

De gemeente Heemstede heeft op 21 december 2018 een schenking van € 500.000 ontvangen om de Belvedère in het noordelijke deel van het wandelbos Groenendaal te herbouwen. Dit maakte burgemeester Astrid Nienhuis gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend. De schenking is afkomstig van een broer en zus uit Heemstede, de heer G.H. Bids en mevrouw H.G Bids.

De herbouw van de Belvedère is een lang gekoesterde wens van de schenkers, van jongs af aan veelvuldig bezoeker van het Groenendaalse bos. (hieronder foto vroegere Belvedère, bron: Noord Hollands Archief) Al in 2002 werd een eerste oriënterend gesprek over de mogelijkheden van herbouw gevoerd met de toenmalige burgemeester en wethouder. Het 14 meter hoge uitkijkpunt kan dankzij de schenking worden gerealiseerd.

Oorspronkelijke Belvedère in jaren 60 verdwenen

De Belvedère maakte al deel uit van het Landgoed Groenendaal toen dit nog in particuliere handen was. De restanten zijn nog te vinden in het gedeelte van het wandelbos dat nu een losloopgebied voor honden is; een klinkerpad loopt naar de top van de heuvel, waar vandaan bezoekers vroeger een weids uitzicht hadden. Het gebouw raakte verwaarloosd en is in de jaren 60 uit het bos verdwenen.

Cultuurhistorische waarde

Met de terugkomst van het uitkijkpunt worden tevens oude zichtlijnen hersteld. De herbouw van de Belvedère past bij de cultuurhistorische waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal. De Historische Vereniging Heemstede Bennebroek heeft dan ook eerder laten weten achter de terugkeer van de Belvedère te staan. Het uitkijkpunt krijgt waarschijnlijk een afsluitbaar deel dat eventueel gebruikt kan worden voor niet-commerciële doeleinden, bijvoorbeeld een kleinschalige expositie.

Procedure voor herbouw kan starten

Voordat de herbouw kan starten, moeten nog verschillende procedures worden doorlopen. Om alles goed in kaart te brengen wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. De locatie ligt namelijk in Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in aardkundig waardevol gebied. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is het wandelbos Groenendaal een rijksmonument. Bij de realisatie wordt de heer Bids regelmatig betrokken.

Gemeente verheugd met gift

Burgemeester Astrid Nienhuis stond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heemstede stil bij de schenking. “Als gemeente zijn wij bijzonder blij dat dankzij deze schenking de Belvedere kan worden herbouwd. Een aanwinst voor de beleving van het Bos en al zijn bezoekers. Wij zijn mevrouw en de heer Bids bijzonder dankbaar voor deze mooie gift.”

Reacties