Heemstede: Ondertekening Convenant Samen Dementievriendelijk

Foto: Charles Duijff

Op zaterdag 1 december werd in het raadhuis van Heemstede het Convenant ‘Samen Dementievriendelijk’ ondertekend. Gemeente Heemstede en Alzheimer Nederland zetten zich hiermee samen in voor een dementievriendelijke samenleving in de gemeente Heemstede. De ondertekenaars waren namens de gemeente wethouder Sjaak Struijf en namens Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Kennemerland voorzitter Bert Liefveld.

Onderdeel van de afspraken is steun te bieden aan mantelzorgers. Het convenant werd daarom feestelijk ondertekend tijdens de Dag van de Mantelzorg: een bijeenkomst in het raadhuis waar de mantelzorgers in Heemstede in het zonnetje werden gezet.

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Daarmee wordt dementie in de toekomst volksziekte nummer één. Iedereen krijgt met dementie te maken: in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Daarom wordt in Heemstede (nog) meer aandacht gevraagd voor dementie en de ingrijpende gevolgen van deze ziekte. Aanleiding voor het convenant is een motie van het CDA Heemstede; daarnaast sluit het aan bij het streven om Heemstede (nog) socialer te maken, één van de pijlers uit het collegeakkoord.

Doel convenant

Doel van de samenwerking tussen gemeente Heemstede en Alzheimer Nederland afdeling Zuid Kennerland is dat vóór 2020 iedereen in de gemeente Heemstede meer weet over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ondersteunen of helpen. Daarbij hebben zij meer oog voor wat mensen met dementie nog wél kunnen. Ook is het de bedoeling mantelzorgers meer waardering en steun te geven. In het convenant zijn hiervoor afspraken vastgelegd.

Looptijd 4 jaar

De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van vier jaar. Jaarlijks wordt geëvalueerd hoe de voortgang van de afspraken verloopt. Onderdelen van die afspraken zijn onder meer: goede publieksvoorlichting en het bevorderen van begrip en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Reacties