Heemstede: Burgemeester sluit winkelpand na vondst hennepkwekerij

Foto: Pixabay

Burgemeester Astrid Nienhuis heeft een bedrijfspand aan de Jan van Goyenstraat gesloten na de vondst van een hennepkwekerij. Het besluit van burgemeester Nienhuis treedt op 22 november in werking en geldt voor een periode van 3 maanden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Heemstede een eind maken aan druggerelateerde activiteiten aldaar.

De gemeente Heemstede hanteert een streng beleid als het gaat om hennepteelt: worden er in een woning of ander pand meer dan vijf planten aangetroffen of is er meer dan vijf gram softdrugs aanwezig, dan kan de woning of pand voor drie tot zes maanden worden gesloten.

Direct actie

Burgemeester Astrid Nienhuis: “Samen met partners willen we onzichtbare criminaliteit die ondermijnt, voorkomen en bestrijden. Ook drugshandel is een voorbeeld van deze ondermijnende criminaliteit. Dit kunnen en willen we niet tolereren in Heemstede. Op basis van bestaand beleid heb ik daarom besloten het pand voor drie maanden te sluiten. Maar ook de (brand)veiligheid voor omwonenden en naastgelegen panden is een belangrijke reden.”

Sluiting woningen en panden

Het sluiten van woningen en panden is een zichtbaar signaal aan de gemeenschap: op de gesloten woningen en panden wordt een poster opgehangen waarop te zien is dat het hier gaat om een drugspand. “Met de sluiting wordt ook ‘de loop’ naar de handel eruit gehaald. En de betrokkenen weten dat we ze op het spoor zijn, want er wordt natuurlijk ook strafrechtelijk onderzoek gedaan. Een stevige maatregel en een krachtig signaal. Ik hoop dat dit een preventieve werking heeft in het belang van deze mooie winkelstraat,” aldus de burgemeester.

Oproep: meld verdachte situaties!

Inwoners kunnen helpen met het opsporen van hennepkwekerijen. Ziet u een verdachte situatie, zoals een onbekende in de straat, of veel aanloop van personen in en uit een pand of verduisterde ramen, dan kan dit duiden op zaken die niet pluis zijn. U kunt dat melden bij de politie via 0900 8844 of via ‘meld misdaad anoniem’, telefoonnummer 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Pandeigenaren doen er goed aan om gedegen toezicht te houden op hun eigendom en bij de verhuur of onderverhuur van hun pand goede afspraken te maken over met wat voor doel het pand gebruikt gaat worden. Leg deze afspraken altijd vast in een (huur)contract.

Reacties