Uw Heemstede, uw wijk, uw straat

Foto: Charles Duijff

De gemeente wil inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk betrekken bij beleid, plannen en veranderingen in de gemeente. Eén van de vele manieren om ideeën, ervaringen en meningen op te halen, is het nieuwe digipanel.

Aanmelden via www.heemstede.nl/digipanel

De gemeente heeft de inwoners via een brief opgeroepen om zich aan te melden voor het digipanel. Via het digipanel ontvangen deelnemers drie keer per jaar een online enquête over onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid of communicatie

met de gemeente. Voor onderwerpen die over de eigen wijk of straat gaan, blijft de gemeente ook nog steeds thema-avonden, bewonersbijeenkomsten of

klankbordgroepen organiseren. Want ook persoonlijk contact blijft heel belangrijk.

Eerste enquête over participatie en communicatie

Na aanmelding ontvangt men vanaf 1 november een uitnodiging om mee te doen met het eerste onderzoek. Dit gaat over hoe inwoners betrokken willen worden bij en hoe ze willen communiceren met de gemeente. Deze input verwerkt de gemeente in plannen en wordt vooral zoveel mogelijk in praktijk gebracht. Het rapport wordt gedeeld met de panelleden en gepubliceerd op de website. Als zoveel mogelijk inwoners meedoen, ontstaat er een goede eerste indruk over hoe Heemstedenaren denken over bepaalde onderwerpen.

Reacties