Heemstede: werkzaamheden aan de Torenlaan in Wandelbos Groenendaal zijn gestart op 9 oktober 2018

Foto: Charles Duijff

Werkzaamheden aan de Torenlaan in Wandelbos Groenendaal zijn gestart op 9 oktober 2018

Vanaf 9 oktober 2018 worden de beuken aan de Torenlaan in het Groenendaalse bos gekapt. De bomen verkeren in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken, conform het beheerplan. Tijdens de werkzaamheden zal dit deel van het Wandelbos minder toegankelijk zijn.

Na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. De werkzaamheden volgen elkaar op zodat de overlast voor bezoekers beperkt blijft. Begin 2019 plant de gemeente nieuwe beuken.

Start van de werkzaamheden

PIUS Floris is gestart met snoeiwerk en het verwijderen en afvoeren van de oude bomen. Deze boomverzorger uit Amsterdam verwijdert de bomen en freest de stobben uit. Deze werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren. Aanvullend vervangt Waternet een oude waterleiding in de Torenlaan.

Vleermuizen

De werkzaamheden worden begeleid door een vleermuisdeskundige van Landschap Noord-Holland. In verband met de aanwezigheid van deze dieren worden de werkzaamheden juist in deze periode uitgevoerd om verstoring te verminderen.

Torenlaan beperkt toegankelijk tijdens werkzaamheden

Tijdens de rooiwerkzaamheden is de directe omgeving van de Torenlaan uit veiligheidsoverwegingen niet toegankelijk. Ook tijdens de graafwerkzaamheden van Waternet zal het werkterrein beperkt toegankelijk zijn. Afzettingen zullen in het bos zichtbaar zijn en de toegankelijkheid beperken.

Nieuwe aanplant

De 88 nieuwe beuken worden begin 2019 geplant. De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven staan.

Reacties