Heemstede: De gemeente wil de komende vijf jaar extra investeren in duurzame straatverlichting

Foto: Pixabay

De gemeente Heemstede wil de komende vijf jaar extra investeren in duurzame straatverlichting.

In veel straten in Heemstede is de verlichting toe aan vervanging. Dit wordt voortvarend opgepakt zodat wijken overgaan op ledverlichting met dimmers. Daarbij wordt uiteraard onnodige vervanging van nog werkbare armaturen voorkomen. Bij de materiaalkeuze staat het gebruik van herwinbare materialen voorop (volgens Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, MVI).

Dit staat in het beleidsplan openbare verlichting dat het college van B&W wil voorleggen aan de gemeenteraad. Het plan is in lijn met de ambitie van de gemeenteraad voor een verantwoorde vervanging waarbij de doelstellingen van het klimaatakkoord voorop staan. Zo wordt de 20% reductie op energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2013 behaald. Verder spreekt de raad zich uit over de voorkeur van het college om aandacht te besteden aan het uiterlijk van de lichtmasten. In het nog op te stellen beheerplan wordt de planning uitgewerkt.

Reacties