Heemstede nog duurzamer: Gemeente neemt elektrische auto’s in gebruik

Foto: Pixabay

Voor het eerst neemt de gemeente Heemstede elektrische auto’s in gebruik. De buitendienst gaat twee volledig elektrische auto’s inzetten bij het onderhoud van het groen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet bij de verduurzaming van het wagenpark. De wagens van het type ‘Spijkstaal Streetscooter Work Pickup’ met open laadbak gaan rijden op groene stroom, die is opgewekt met zonnepanelen op de gemeentewerf en met windenergie.

De aankoop, waartoe het college van burgemeester en wethouders op 24 juli heeft besloten, past in het streven naar meer duurzaamheid, één van de drie pijlers in het collegeakkoord.

Duurzaam wagenpark

De nieuwe auto’s stoten geen koolstofdioxide uit, waarmee ze 100% CO2 neutraal zijn, en alle kunststof delen zijn van gerecycled materiaal. Als het voertuig ‘op’ is, kunnen alle delen gedemonteerd en opnieuw gerecycled worden. Hiermee dragen de ‘Streetscooters’ ook bij aan de circulaire economie.

Al eerder zijn de afgelopen jaren stappen gezet om het wagenpark te verduurzamen. Daarbij ging het om auto’s die op CNG-gas rijden (Compressed Natural Gas, opgewekt bij Meerlanden). Voor het groenonderhoud is elektrisch rijden nu de meest duurzame keuze. De gemeente oriënteert zich ook al op rijden op waterstof maar die ontwikkeling is nog niet zover om daar nu al gebruik van te maken.

Voorbeeldfunctie

Met de elektrische auto’s wil de gemeente Heemstede een voorbeeldfunctie vervullen voor inwoners en bedrijven uit Heemstede. Bedrijven uit Heemstede die ervaring willen opdoen met dit type voertuig zullen dan ook worden uitgenodigd voor een testrit. De levering en daarmee de ingebruikname wordt verwacht in november.

Reacties