Heemstede: Koninklijke onderscheiding voor wethouder Annelies van der Have (zie ook filmpje)

Koninklijke onderscheiding voor Heemsteedse wethouder Annelies van der Have

Op donderdag 28 juni reikte burgemeester Astrid Nienhuis tijdens de vergadering van de gemeenteraad een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw A.P. (Annelies) van der Have van HBB.  Annelies van der Have is ruim 12 jaar actief geweest als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Heemstede.

Sinds 31 mei 2018 maakt Annelies van der Have als wethouder deel uit van het college van B&W. Maar tot die tijd was zij sinds 16 maart 2006 lid van de gemeenteraad voor Heemsteeds Burger Belang (HBB). Zij was lid van de verschillende raadscommissies; in de afgelopen vier jaar van de commissie Ruimte. Ze maakte deel uit van twee vertrouwenscommissies voor een nieuwe burgemeester, in 2006 als lid en in 2017 als voorzitter. Ze nam ook deel aan de Rekenkamercommissie, de agendacommissie van de raad en de werkgroep Burgerparticipatie.

Naast haar werkzaamheden voor de raad zette zij zich in als coördinerend verkeersouder van de Crayenesterschool en ze is eveneens actief voor KWF Kankerbestrijding afdeling Heemstede. (hieronder mevrouw van der Have met familie)Mevrouw Van der Have is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarmee de redactie van heemstede.nieuws.nl haar van harte feliciteert.

Reacties