Heemstede: Uitleg over kap beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal

Foto: Charles Duijff

Op woensdag 27 juni tussen 19.00 – 20.00 uur wordt uitleg gegeven over de kap van de beuken aan Torenlaan in Wandelbos Groenendaal

Medewerkers van de gemeente Heemstede zijn dan tussen 19.00 en 20.00 uur ter plaatse om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst start op de Torenlaan ter hoogte van de brug bij de Ritzema Boskade.

Eerder maakte de gemeente bekend dat de beuken in de Torenlaan in oktober 2018 worden gekapt omdat ze in slechte staat verkeren. Na de kap verricht Waternet werkzaamheden in de Torenlaan. De 88 nieuwe beuken worden de komende winter (2018/2019) geplant. De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook staan.

Terugbrengen oude laanstructuur

Omdat in de Torenlaan al bomen zijn omgevallen of om veiligheidsredenen zijn verwijderd is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen de overgebleven beuken te vervangen door nieuwe exemplaren.

Reacties