Heemstede: Voormalige politiebureau aan de Kerklaan 61 is inmiddels in bezit van de gemeente

Foto: Charles Duijff

De gemeente Heemstede heeft het voormalige politiebureau aan de Kerklaan 61 in Heemstede gekocht voor de vraagprijs van € 698.000. Met deze strategische aankoop ziet de gemeente kansen voor een maatschappelijke invulling van het pand. De beslissing over de aankoop moest snel worden genomen; de politie wilde het pand online veilen maar was bereid – vanwege het maatschappelijk doel – het pand uit de veiling terug te trekken. De concrete invulling moet worden onderzocht. Ook volgen er nog gesprekken met betrokken partijen.

Maatschappelijke functie

Mogelijk kan het pand aan de Kerklaan worden gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van basisscholen die verbouwd worden. In oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van een Integraal Huisvestingsplan voor de basisscholen en op basis van dit plan moeten aanpassingen in schoolgebouwen gedaan worden. Het pand Kerklaan 61 zou dan als wissellocatie kunnen dienen voor basisscholen die worden aangepast. Overigens moet deze optie nog verder worden onderzocht en worden besproken met de schoolbesturen.
Daarnaast is ook een andere invulling mogelijk binnen het sociaal domein; daarbij valt te denken aan de gemeentelijke taken op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bestemmingswijziging

Het voormalige politiebureau heeft nu de bestemming ‘kantoor’. Voor een ander gebruik van het pand moet de bestemming gewijzigd worden naar ‘maatschappelijke en/of onderwijsdoeleinden’. Bij een (eventuele) procedure voor een bestemmingswijziging worden uiteraard ook de omwonenden betrokken.

Reacties