Heemstede: Vertrouwen HOT-item tijdens openbare informatieve raadssessie

Foto: Charles Duijff

Op uitnodiging van Heemsteeds Burger Belang (HBB) Groen Links en de PvdA werden raadsleden uit de overige fracties dinsdag 22 mei 2018 geïnformeerd over het voortgangsproces van de formatie met betrekking tot een nieuw college.

(klik op onderstaande foto’s voor vergroting)  Eerst werd CDA-politicus Theo van Eijk geïntroduceerd bij de aanwezigen. Theo van Eyk, die ondermeer burgemeester van  Medemblik was en veel bestuurlijke ervaring heeft opgebouwd, gaf later op deze bijeenkomst zijn visie over hoe het functioneren van het lokale bestuur er uit zou moeten zien.  Dat in het licht van ‘bestuurlijke vernieuwing’

Ook de heer Eric de Zeeuw gaf het belang aan van bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing. Hij gaf aan dat Theo van Dijk hen ‘omver had geblazen’ met zijn visie. Ook bestuurlijke vernieuwing heeft met vertrouwen te maken vertelde hij.Vervolgens introduceerde mevouw Annelies van der Have van HBB de nieuwe kandidaat wethouder van Groenlinks. (hieronder Annelies) Dit betreft de in Hoofddorp woonachtige mevrouw Nicole Mulder, die op dit moment raadslid is in de gemeente Haarlemmermeer. (hieronder) Mevrouw maakte meteen kenbaar dat zij vanwege privéomstandigheden graag in Hoofddorp wil blijven wonen. Zij woont op slechts 5 km afstand vanaf Heemstede.

Dynamisch bestuursakkoord

Op dit moment is een concept dynamisch bestuursakkoord (in hoofdlijnen) zo goed als afgerond. Met dynamisch wordt bedoeld dat het een startconcept is waarbij andere raadsfracties en ook de inwoners van Heemstede worden betrokken. Het moet bijvoorbeeld altijd mogelijk zijn een project toe te voegen aan het bestaande bestuursakkoord.

Demissionair D66 Wethouder Sebastiaan Nieuwland heeft grote bedenkingen over de manier waarop het concept bestuursakkoord nu wordt gepresenteerd. Hij stelt de uitnodiging op deze bijeenkomst zeer op prijs, maar vraagt zich af hoe het verder moet zolang het vertrouwen in D66 en andere partijen niet is uitgesproken.

Mevrouw Annelies van der Have verwees vanwege de vertrouwensuitspraak naar informateur Hans Luiten. Even dacht ik dat het roer in positieve zin om ging, eigenlijk een open deur, zij kon zich op dat moment distantiëren van die uitspraak, maar dat bleef vooralsnog uit.  Als redacteur van Nieuws.nl krijg ik de indruk dat de formatiepartijen toch graag samen willen werken met de huidige coalitiepartijen. Daarbij kan ik me wel iets voorstellen gelet op het aantal zetels, te weten 11 van de 21 en dus een geringe meerderheid.De heer Theo van Eijk bereidde zich vervolgens voor op  zijn betoog. Ondertussen werd door mevrouw Willemijn Lambert haar visie met betrekking tot hetgeen zij hoorde omtrent bestuurlijke vernieuwing geïllustreerd op een groot wandbord. Aan het eind van de avond was dat wandbord volledig gevuld (zie afbeelding onderaan dit artikel)Theo van Eijk wist niet van de huidige omstandigheden aangaande het formatieproces in Heemstede. Zijn verhaal was ook niet gerelateerd aan Heemstede, maar de strekking ervan volgens hem toepasbaar voor elk bestuursorgaan. Kern van zijn betoog was ondermeer, dat je als bestuurder altijd vooruit moet kijken en nooit terug. Hij sprak over door de raad vast te stellen bestuurskaders, over een raadsprogramma en over het belang van deskundige wethouders om dat programma uit te voeren. Wethouders faciliteren bovendien om die uitvoering mogelijk te maken. Theo werd nu en dan onderbroken in zijn betoog, waarbij telkens weer het begrip vertrouwen ter discussie werd gesteld. Theo’s missie: Stel elkaar politiek, bestuurlijk of ambtelijk regelmatig de vraag “Waarom doe je dit nou, omdat je jezelf bedient, je omgeving bedient, of doe je dit nou omdat je de samenleving wilde bedienen?” Wanneer je dat regelmatig doet, dan durf je ook je collega’s (gesprekspartners) te vertrouwen……

Het voert te ver het hele betoog van Theo van Eijk in dit artikel te bespreken. Mijn persoonlijke analyse: Hij heeft het over verbinden van ambtelijke- en gemeentelijke structuren, van inwoners en belangenorganisaties. Dat alles op basis van wederzijds respect.

Niet terugkijken omdat het verkeerd ging, maar vooruitkijken hoe het beter kan. Best een ingewikkeld proces zo geeft Theo aan.

Gelukkig heeft de gemeente op dit moment een kundige burgemeester. Zij staat boven de partijen, heeft geen stemrecht in de raad, maar kan mogelijk vanwege haar professionele bagage verzameld in de trias politica, (de scheiding der machten) gevraagd, of ongevraagd de raad van advies dienen. Niets meer, maar ook niets minder dan dat. Ik zou er als gemeenteraad (raadslid) mijn voordeel mee doen. Zij heeft juridische kennis, kennis van de advocatuur, zij was zelf raadslid in Velsen. ‘Goede raad’ is niet duur in dit geval….

Soms moeten raadsleden hun bestuurlijke verantwoording nemen en nu en dan minder populaire besluiten doorvoeren. Dat geldt zeker ook voor een coalitie met een krappe meerderheid in de gemeenteraad. Dat vereist (politieke) bekwaamheid en wellicht is het voor sommigen nog wat onwennig allemaal.

Positief vind ik ter afsluiting, dat alle partijen waartegen wantrouwen werd uitgesproken op zeer korte termijn het concept bestuursakkoord krijgen toegezonden.

Ik wens alle betrokkenen een succesvolle voortgang van het formatieproces en ik wens de gemeente Heemstede snel een solide-, kundig- en humaan college toe. Hier de volledige avond ‘in beeld’ dankzij Willemijn Lambert

WORDT VERVOLGD

 

Reacties