Heemsteedse Scholieren helpen bloemenperken aanleggen (zie ook filmpje)

In het kader van de Landelijke Zaaidag legt de gemeente Heemstede twee nieuwe bloemenperken en -bermen aan langs de Kohnstammlaan en Ringvaartdijk.

Op woensdag 18 april 2018 om 9.30 uur zaaiden leerlingen van kindcentrum De Molenwerf bloemenzaad in op het plantsoen aan de Kohnstammlaan (Geleerdenwijk). Wethouder Heleen Hooij verwelkomde de school namens de gemeente. Daarna gingen de leerlingen samen met vrijwilligers van Stichting MEERGroen het werk uitvoeren. Klik op onderstaande foto’s voor vergroting (hieronder wethouder Heleen Hooij)De vrijwilligers van Stichting MEERGroen hadden tevoren voldoende emmers voorzien van bloemzaden vermengd met aarde. Deze emmers moesten door de jeugd worden voorbereid door aarde en zaad goed om te schudden. Het zaad wordt doorgaans vermengd met aarde, zodat bijvoorbeeld vogels of muizen het minder snel ontdekken.Daarna werd de inhoud van de emmers door de jongeren verdeeld over het perk. Voldoende bloemen(bermen) zijn nodig voor een goed leefklimaat voor bijen en vlinders. Zij zorgen op hun beurt weer voor bestuiving van voedselgewassen en biodiversiteit.  De Landelijke Zaaidag bestaat nu 5 jaar. In die tijd heeft Pim Lemmers in samenwerking met de Bijenstichting zowel nationale als internationale aandacht gekregen. Op het filmpje legt een vrijwilliger de noodzaak- en manier van bezaaiïng uit. Heleen Hooij spreek daarop ook de jongeren toe over dit onderwerp. Hieronder de link naar het filmpje

zaterdag 21 april

Op zaterdag 21 april om 14.00 uur zijn inwoners van Heemstede en andere belangstellenden welkom op de Ringvaartdijk aan het einde van de Ringvaartlaan. Iedereen mag meehelpen een berm langs de Ringvaartdijk in te zaaien. Initiatiefnemer van de Landelijke Zaaidag is de Heemsteedse imker Pim Lemmers. Hij is dan ook aanwezig om tekst en uitleg te geven.

Ook ontvangt elke klant van de publieksbalie in het gemeentehuis vanaf woensdag 18 april een zakje bloemenzaad. Met deze acties benadrukt de gemeente het belang van biodiversiteit en het welzijn van bijen en vlinders.

De Landelijke Zaaidag bestaat nu 5 jaar. In die tijd heeft Pim Lemmers in samenwerking met de Bijenstichting zowel nationale als internationale aandacht gekregen.

Reacties