Heemstede: Lange wachtlijsten voor ligplaatsen pleziervaart

Foto: Gemeente Heemstede

Met de komst van het mooie weer krijgt de gemeente veel vragen over de beschikbaarheid van ligplaatsen aan openbaar water in Heemstede. Wie een nu een ligplaatsvergunning aanvraagt, moet in de meeste gevallen jaren wachten op verlening ervan. De wachtlijsten hiervoor zijn lang en het verloop van bestaande vergunningen is klein.

Alle beschikbare ligplaatsen zijn vergund

Op dit moment zijn alle beschikbare ligplaatsen vergund. Een op het oog lege ligplaats betekent dus niet dat deze ook beschikbaar is.
In de afgelopen jaren zijn door de grote vraag naar ligplaatsvergunningen voor alle locaties lange wachtlijsten ontstaan. Als een plek vrijkomt (bijvoorbeeld door opzegging), wordt deze ingevuld vanaf de wachtlijst voor die specifieke locatie. Daarbij geldt dat aanvragen van bewoners uit de aangrenzende wijk van de betreffende locatie, de zogenaamde binnenwijkers, voorrang krijgen op alle andere aanvragers (buitenwijkers). De begrenzingen van deze wijken en gebruiksregels zijn vastgelegd in de Verordening openbaar water Heemstede 2016. Medewerkers van bureau Handhaving controleren tijdens hun wijkrondes op het juiste gebruik van de vergunde ligplaatsen.

Lang wachten op een ligplaatsvergunning

Per locatie wisselt de lengte van de wachtlijst. Voor bijvoorbeeld alle locaties met een directe verbinding naar of aan het Spaarne is het aantal wachtenden zeer hoog. Wie daar nu als binnenwijker een aanvraag voor doet, moet rekening houden met minimaal 20 wachtenden voor zich. Buitenwijkers maken hier eigenlijk geen kans meer met minimaal 38 wachtenden voor hen op de lijst.
Door het geringe verloop onder vergunninghouders kan het dan naar inschatting wel 10 tot 20 jaar duren voordat je aan de beurt bent. Dit beeld is in iets mindere mate ook van toepassing voor alle andere bestaande ligplaatslocaties. Over de nieuw aan te leggen ligplaatsen in de haven en aan de Wagnerkade gaat het gemeentebestuur nog een besluit nemen over de manier van uitgifte.

Reacties