Station Heemstede Aerdenhout: Afspraken voor een schoon, heel en veilig station e.o. (zie ook filmpje)

De gemeente Heemstede, politie en NS trekken gezamenlijk op om het station en directe omgeving schoon heel en veilig te houden. Burgemeester van Heemstede, mevrouw Nienhuis, de heer Kloosterman, teamchef Kennemer Kust en mevrouw Winkenius, regiodirecteur NS stations Randstand Noord hebben woensdag 28 maart 2018 het beheerconvenant ondertekend.

Jaarlijks stellen gemeente, politie en NS vast of de beheeractiviteiten zoals in het bijbehorende werkplan zijn vermeld ook zijn uitgevoerd en zo ja naar tevredenheid van alle partijen. Een voorbeeld van een activiteit uit het werkplan zijn de duivenweringen die onlangs zijn aangebracht. Op onderstaande foto’s laten partijen zich onderling informeren (klik op foto’s voor uitvergroten) Met deze afspraken wordt ook geprobeerd grip te krijgen op de overlast die af en toe in en rondom het station wordt ervaren. Hieronder de officiële ondertekening van het beheer-convenant. Hieronder burgemeester Astrid Nienhuis Mevrouw Winkenius, regiodirecteur NS stations Randstand Noord en de heer Kloosterman, teamchef Kennemer KustVoor de overlast van geparkeerde fietsen zijn aparte afspraken gemaakt. Eind vorig jaar heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar en uitwerking van plannen voor meer fietsparkeerplekken. Ook wordt een onderzoek gestart naar het optimaliseren van de bewaakte fietsenstalling in cofinanciering met ProRail. Hierna station Heemstede Aerdenhout op een zonniger dag…..

Reacties