Heemstede: Sportplaza blijft tot juli 2024 beheerder en exploitant van Sportcentrum en Sportpark Groenendaal

Foto: Charles Duijff

Sportplaza, dat voor de gemeente Heemstede het Sportcentrum en Sportpark Groenendaal (inclusief het zwembad) beheert en exploiteert, blijft dit doen tot 1 juli 2024. Maandag 19 maart, ondertekenden wethouder Sport Sebastiaan Nieuwland namens de gemeente en directeur Sebo Luursema, namens Sportplaza in het raadhuis van Heemstede hiervoor de overeenkomst. Met de nieuwe overeenkomst, die in gaat op 1 juli 2019, betaalt de gemeente minder jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Groei Sportplaza

De verlaging van de gemeentelijke bijdrage is mogelijk doordat Sportplaza Groenendaal de afgelopen jaren een toename van de opbrengsten bij met name recreatief zwemmen en instructiezwemmen heeft gerealiseerd. Het recreatief bezoekersaantal is sinds het begin van de exploitatie met meer dan 30.000 bezoekers gegroeid. Van 44.000 in 2010 naar meer dan 75.000 nu.

Onderdeel van de afspraak is tevens dat de gemeente eenmalig investeert in de upgrading van het zwembadgedeelte van Sportcentrum Groenendaal in 2019. Sportplaza zal hiervoor voorstellen doen.

Overleg over de nieuwe exploitatiebijdrage

Het college besloot op 12 april 2016 de overeenkomsten met Sportplaza te verlengen en met Sportplaza in overleg te treden over de exploitatiebijdrage. Recent is dit overleg afgerond en zijn de gemeente en Sportplaza tot overeenstemming gekomen over deze nieuwe exploitatiebijdrage. Sportplaza zal tot en met 1-7-2024 de exploitant blijven van het Sportcentrum en het Sportpark Groenendaal. De huidige beheer- en exploitatieovereenkomst loopt tot 1 juli 2019.

Reacties