Heemstede: Inwoners Merlenhoven praten mee over  ‘Steeds minder afval’ 

Foto: Charles Duijff

Bewoners uit de wijk Merlenhoven in Heemstede bezochten het gemeentehuis voor een bijeenkomst over afvalinzameling. Waarom willen we steeds minder afval? En wat is het nut van scheiden? Daarover ontvingen de aanwezigen informatie waarna ze ideeën uitwisselden aan de hand van een ‘praatplaat’. 

Wethouder Sebastiaan Nieuwland opende de middag en vertelde over het gemeentelijk beleid inzake afvalscheiding. De landelijke doelstelling is om in 2020 nog maar 100 kg restafval per inwoner per jaar te produceren. We scheiden dan 75% van ons afval. Tijdens twee bijeenkomsten, deze middag en vanavond staat de uitdaging, hoe we tot deze doelstelling komen, centraal. Er zijn diverse manieren en verschillende wensen over afvalinzameling. (klik op onderstaande foto’s om ze te vergroten)Mevrouw Anneke Buyze, afvalstoffenexpert,  leidde vervolgens een quiz over afvalscheiding die de bezoekers met hun mobiel konden meespelen. Wie geen mobiel bij zich had kon zoveel mogelijk met zijn/haar buurman meekijken. Daarbij vertelde zij ondermeer iets over de kosten die de gemeente heeft vanwege afvalverwerking. De aanwezigen wisten allemaal dat zo’n 230 euro per jaar per huishouden aan afvalstoffenheffing betaald moet worden. De gemeente verdient echter niet aan afvalstoffenverwerking. De heffing dekt  de kosten.Op het scherm konden de quizdeelnemers na iedere vraag direct het juiste antwoord aflezen. Deze vraag kwam bijvoorbeeld voorbij: ‘Waarin gooi je een kapot theeglas als het gaat om de juiste afvalscheiding’  Voor de hand ligt dan de glasbak. Het juiste antwoord is echter bij het restafval. Anneke Buyze lichtte toe dat sommige glassoorten, zoals ook een theeglas, een hogere verbrandingstemperatuur nodig hebben en daarom niet met ander glas samen kunnen. (Hieronder het Quiz-scherm)Onderaan dit artikel treft u een websitelink waarop advies en richtlijnen omtrent afvalscheidingMevrouw Zwarter, bewoonster van Merlenhove (hieronder met de bruine tas op schoot) nam deel aan een proefperiode waarbij ze zorgvuldig afvalscheiding toepaste. Door artikelen (voedingsmiddelen) te kopen zonder verpakking leverde zij een extra positieve bijdrage. Zij vond het erg leuk om mee te doen vertelde ze. Naast haar namen meer bewoners deel. Mevrouw Zwarter deelde enthousiast haar ervaring deze middag.De heer De Bruin (hieronder) van het bedrijf Normag vertelde over de tendens waarbij men na afvalscheiding steeds meer gebruik maakt van technische nabewerking, voordat het restafval de oven in gaat voor verbranding. Dit levert extra voordeel op voor recycling.

De bijeenkomsten zijn een eerste stap om met elkaar te kijken hoe we tot de beste methode kunnen komen.  Een afvalvrije toekomst bereiken we met elkaar. En in de wijk Merlenhoven maken we daarmee een start. De wijk Merlenhove ligt ten zuiden van de Sportparklaan tussen Ringvaart en Glipperdreef. Hieronder een entree van de wijk Merlenhove….Dit jaar zou een andere manier van afvalinzameling in deze wijk starten. Een proef met een derde rolemmer is toen niet doorgegaan nadat er een wijkpetitie is gehouden. De wijk werd daarom uitgenodigd om na te denken over de toekomst van afvalinzameling en afvalscheiding in Heemstede. Deze aanpak is overeengekomen in samenspraak met de indieners van de wijkpetitie.

ADVIES SITE: Afvalscheiding

Reacties