Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte Heemstede

Foto: Charles Duijff

Op 7 maart organiseert de gemeente Heemstede opnieuw een bijeenkomst over de verkeersdrukte in Heemstede. Dit is een vervolg op de bijeenkomst in november 2017, waar korte/lange termijn- en lokale/regionale oplossingen voor verkeersknelpunten zijn besproken. Een verslag van deze avond en een reactie op de voorgestelde maatregelen staat op www.heemstede.nl/verkeer. Op woensdagavond 7 maart 2018 vanaf 20.00 uur wordt besproken welke maatregelen prioriteit moeten krijgen.

Programma

Tijdens de avond wordt eerst kort ingegaan op de opbrengst van de 1e bijeenkomst en op de maatregelen die de gemeente wil nemen. Daarna volgt een werksessie waarin duidelijk moet worden of deze aanpak gedeeld wordt of dat er andere prioriteiten of accenten gelegd moeten worden. Daarna volgt een plenaire terugkoppeling en een reactie van verkeerswethouder Heleen Hooij.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis, Raadhuisplein 1 en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelden voor deze avond kan tot 5 maart via e-mail [email protected] of telefonisch via 14 023.

Reacties