Heemstede: 27 februari 2018 inloopavond Raadhuis in verband met nieuwe inrichting Haven

Foto: Gem Heemstede

Tot en met 9 maart 2018 ligt het plan voor een nieuwe inrichting van de haven aan de Heemsteedse Dreef ter inzage. In deze periode kunt u het plan bekijken en uw reactie hierop geven. Dat kan onder meer tijdens een inloopavond op dinsdag 27 februari in het raadhuis.

Een groep inwoners, ondernemers en belangstellenden, verenigd in het ‘Havenlab’, heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van de haven aan de Heemsteedse Dreef, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal en het begin van de Zandvaart. Het plan heeft verschillende onderdelen, zoals:

  • een wandelsteiger voor een rondje rond de haven
  • een tribunesteiger en plekken voor mobiele horeca op de kop van de haven
  • nieuwe bomen en extra parkeerplaatsen in de Havenstraat
  • een botenhelling, locatie voor botenverhuur en aanlegplaats voor rondvaartboten aan de Industrieweg
  • een inrichting die geschikt is voor activiteiten en festiviteiten in de haven
  • ligplaatsen, voorzieningen en het toestaan van nachtverblijf voor passanten
  • vaste ligplaatsen voor boten. Het is op dit moment nog niet mogelijk u hiervoor in te schrijven.
Inloopavond op 27 februari

U kunt het plan (met een grote projecttekening) bekijken in het raadhuis en via de projectpagina. Daarnaast is er op dinsdag 27 februari een inloopavond. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het voorlopig ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen en reageren op het plan. U kunt vrij inlopen, het is dus niet nodig dat u vanaf het begin van de inloopavond aanwezig bent.

Reageren

U kunt mondeling of schriftelijk reageren of een reactie achterlaten tijdens de inloopavond. Schriftelijke reacties stuurt u naar gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede, of via e-mail .

 

Reacties