Gemeente Heemstede: Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vanaf 8 december ter inzage

Foto: Gemeente Heemstede

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de provincie Noord-Holland hebben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak vrij te geven.

Wat is het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand?

Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder kunnen versterken.Het plangebied is begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden; de provinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het westen (waarbij een deel van de Noordzee tot het plangebied behoort), en grofweg de lijn de N208, het Spaarne en de Ringvaart in het oosten.

  • Inspraaktermijn: van 8 december 2017 tot 2 februari 2018
  • Stukken inzien: binnen bovengenoemde periode via www.haarlem.nl/binnenduinrand en in de publiekshal van het raadhuis.
  • Reageren: binnen bovengenoemde periode naar het college van B&W van Heemstede via of
  • Informatiebijeenkomst: woensdag 24 januari 2018 20.00 uur in het raadhuis.

Reacties