Geen sloep bij de haven, maar sloop

Foto: Charles Duijff

Het zo vertrouwde gebouw waar vroeger ook het Zilveren Kruis zetelde wordt gesloopt

Het project Havendreef kent prachtige nieuwbouw, maar is voor de werklieden ook een ‘slopend’ gebeuren. Niet zozeer fysiek, maar sommigen nemen emotioneel afscheid van oudere gebouwen in de omgeving van de Heemsteedse haven

Reacties