Heemstede: Gemeente komt tegemoet aan wens Postduivenhoudersvereniging ‘De Vredesbode’

Foto: Free Wallpaper

Op maandagmiddag 20 november zullen wethouder Sebastiaan Nieuwland en voorzitter Simon de Vries van de Postduivenhoudersvereniging ‘De Vredesbode’ twee cheques overhandigen aan mensen van het Platform Vluchtelingen. Onlangs heeft de PV de Vredesbode haar pand aan de Meijerslaan overgedragen aan de gemeente en als gebaar naar de gemeente gevraagd om met voorstellen te komen voor een donatie van € 12.500 voor aan te wijzen goede doelen. Het college van B&W heeft voorgesteld de gift te schenken aan het Platform Vluchtelingen.

Twee bestemmingen

Het Platform Vluchtelingen, twee jaar geleden ontstaan uit de bevolking van Heemstede, zet zich in voor de integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) die in Heemstede (komen) wonen. Het platform heeft twee bestemmingen voor de cheque van € 12.500.

De ene helft is bestemd voor de stichting Noodfonds Statushouders Heemstede. Deze stichting heeft tot doel statushouders financieel te helpen bij kosten waar geen andere fondsen voor zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor gezinshereniging of kosten voor reizen bij het overlijden van een familielid. De gelden voor deze stichting moeten via fondsenwerving binnengebracht worden.

De andere helft zal gebruikt worden voor kleine vergoedingen aan statushouders die het Platform Vluchtelingen helpen bij allerlei activiteiten. Dit zijn activiteiten waarbij het mes aan twee kanten snijdt: het platform is geholpen en de statushouder doet werkervaring op en is veel in contact met Nederlands sprekende mensen.

PV de Vredesbode

Postduivenhoudersvereniging De Vredesbode was tot voor kort gevestigd in het door hen zelf gerealiseerde verenigingsgebouw aan de Meijerslaan in Heemstede. Het pand staat op gemeentelijke grond en is inmiddels overgedragen aan de gemeente Heemstede. De activiteiten van de vereniging zijn recent opgehouden en de leden hebben besloten het geld dat De Vredesbode nog in kas over heeft te schenken aan diverse goede doelen, waarbij de nadruk van de schenkingen zal liggen bij goede doelen in en om Heemstede. Het bestuur houdt hiervoor een termijn van tenminste vijf jaar aan.

Reacties