Gemeenteraad doet aanbeveling: Astrid Nienhuis nieuwe burgemeester Heemstede

Foto: Gemeente Landsmeer

Gemeenteraad doet aanbeveling: Astrid Nienhuis nieuwe burgemeester Heemstede

Per 15 januari 2018 is het burgemeestersambt in Heemstede vacant omdat de huidige burgemeester Marianne Heeremans dan de pensioenverplichte leeftijd heeft bereikt.

De gemeenteraad van Heemstede heeft donderdagavond 19 oktober 2017 de aanbeveling gedaan Astrid Nienhuis voor te dragen voor het burgemeesterschap.  Astrid Nienhuis is 52 jaar en sinds september 2011 burgemeester van Landsmeer. Daarvoor is zij vanaf 1998 werkzaam geweest als Officier van Justitie, achtereenvolgens in Haarlem, op Schiphol en in Alkmaar. In 2009 werd zij advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam. Daarnaast werd zij in mei 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in Velsen. De raad is van mening dat Astrid Nienhuis met haar sterke persoonlijkheid en brede ervaring een stimulerende bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van de gemeente. Astrid Nienhuis heeft veel kennis van de lokale democratie en vormgeving van participatieprocessen. De raad is ervan overtuigd dat Astrid Nienhuis ook de positie van Heemstede in de regio stevig zal vertegenwoordigen. En last but not least; zij is zeer toegankelijk voor de inwoners en zal een warme burgermoeder zijn.

 De raad zal de aanbeveling tot benoeming versturen aan de commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken. De benoeming is aan de Kroon. Vervolgens zal de installatie van de nieuwe burgemeester plaatsvinden op 17 januari 2018.

Reacties