Openbare raadsvergaderingen gemeente Heemstede

Foto: Gemeente Heemstede

De raadscommissies Middelen en Ruimte houden openbare vergaderingen op respectievelijk woensdag 13 en donderdag 14 september 2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In de vergaderkalender vindt u de agenda’s en vergaderstukken. De vergadering van commissie Samenleving vervalt in september.

Spreekrecht

Als u in wil spreken over een onderwerp op de agenda, dan meldt u dat bij de raadsgriffie per e-mail [email protected] of  telefonisch via (023) 548 56 46 of ter plekke tot 15 minuten voor het begin van de vergadering bij de commissiegriffier.

Reacties