Hoe veilig en leefbaar is uw woonwijk

Foto: Charles Duijff

Bron gemeente Heemstede: Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk.
Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten gedaan. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Reacties