Versterking van de aantrekkelijkheid van de Heemsteedse winkelgebieden

Foto: Charles Duijff

Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van een pakket van maatregelen dat moet leiden tot versterking van de aantrekkelijkheid van de Heemsteedse winkelgebieden.

Het maatregelenpakket omvat diverse zaken die nog in samenwerking met de betrokken ondernemers(verenigingen) worden uitgewerkt, maar ook zaken die al direct kunnen worden uitgevoerd. Deze laatste zijn:

  • De plaatsing van geraniumzuilen en ophangen van hanging baskets in de zomermaanden. (in eerste instantie voor een periode van 3 jaar)
  • Het verwijderen van overbodige bebording
  • Het aanpassen van de voorrangsregeling op het kruispunt Zandvaartkade-Binnenweg
  • Het plaatsen van verwijzingsborden naar de winkelgebieden langs hoofd- en toegangswegen
  • Het aanvullen van de boomspiegels met een sterkere, maar vochtdoorlatende halfverharding op de Raadhuisstraat-Binnenweg

Foto: Het bestuur van ondernemersvereniging WCH is tevreden over besluitvorming en de uitvoering van de maatregelen in hun winkelgebied. Samen met  wethouders Heleen Hooij en Sebastiaan Nieuwland proostten zij op het bereikte resultaat.

Reacties