Kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan moet (nog) veiliger (zie ook filmpje)

Foto: Charles Duijff

In de afgelopen jaren zijn er verschillende infrastructurele aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan.  (zie ook  filmpje verderop in dit artikel)

Helaas gebeuren nog steeds verkeersongevallen en vinden er gevaarlijke situaties plaats.  Graag willen we samen met u nadenken over de oplossingen om het kruispunt veiliger te maken.

Op donderdag 13 juli vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in de Burgerzaal in het gemeentehuis. Het doel van de bijeenkomst is om samen stappen te zetten in een open proces, dat gaat leiden tot een veiliger en leefbaarder kruispunt.

Uit het filmpje dat u hieronder kunt aanklikken blijkt de drukte op het kruispunt.

Mij is opgevallen dat sommige automobilisten met name de Dreef als circuit beschouwen,  terwijl dat toch echt zo’n 15 km verderop ligt.

Programma

De wethouder Verkeer (Heleen Hooij) opent de bijeenkomst. Ook wordt er ingegaan op de algemene verkeersdrukte in de gemeente Heemstede. Hier vertelt de wethouder u ook meer over. Daarna presenteert een verkeersexpert van Goudappel Coffeng vijf denkrichtingen voor het kruispunt. Tot slot gaat iedereen in werkgroepen aan de slag en horen we graag uw mening en ideeën over de mogelijke oplossingen.  

Aanmelden

Aanmelden kan tot woensdag 12 juli bij de heer R. Huisman via [email protected] of via het telefoonnummer 023 548 701. Kent u mensen die bekend zijn met het kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan en daar graag over mee willen praten maar niet nabij wonen? Ook zij zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst kan iedereen aansluiten.

Meer informatie

Kijk op de projectpagina over de herinrichting kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan.

Reacties