Heemstede kent vreemde vogels en ook harde werkers

Foto: Charles Duijff

De medewerkers van de Kinderboerderij Groenendaal hebben een gezellige- en interessante baan.  Goed,  het is dan wel hard werken om de fauna en flora te onderhouden,  maar je krijgt er wat voor terug !  Dagelijks in de natuur met hier en daar wel wat ‘vreemde vogels’

Ik vind dat de jongelui die zich dagelijks inzetten voor alle dieren en voor het terrein van de Kinderboerderij best eens een pluim verdienen !  Meestal veel foto’s van de geitjes of varkens,  maar nu schenk ik die jongelui eens wat positieve veren !!!  Vogels genoeg…. oordeel zelf KEEP THE GOOD WORK GOING !!

Reacties