Rekenkamercommissie Heemstede presenteert jaarverslag 2016

Foto: Charles Duijff

Rekenkamercommissie Heemstede presenteert jaarverslag 2016

De Heemsteedse Rekenkamercommissie heeft haar jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W met daarin een overzicht van de onderzoeken van de afgelopen jaren en de resultaten daarvan. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Ze kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild.

In 2016 onderzocht de Rekenkamercommissie de burgerparticipatie in Heemstede. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden nu gebruikt om het participatiebeleid te vernieuwen. In 2015 waren de samenwerkingsverbanden met andere gemeenten onderwerp van onderzoek. Het controle-instrument dat toen werd ontwikkeld, wordt nu gebruikt door de gemeente en de begroting is aangepast zodat de samenwerkingsverbanden financieel inzichtelijker zijn. Wat het onderzoek uit 2014 naar het sportbeleid betreft, gaat de Rekenkamercommissie na waarom de aanbevelingen niet allemaal worden uitgevoerd.

Kosten

De Rekenkamercommissie in Heemstede heeft een budget van ongeveer € 1,- per inwoner en kost de gemeente derhalve ongeveer € 24.000,- waarvan € 17.000,- onderzoek wordt besteed.

De Rekenkamercommissie bestaat uit twee externe leden (voorzitter en secretaris) en drie raadsleden (D66, GroenLinks en HBB).

Het jaarverslag is te lezen op de website van de gemeente Heemstede: www.heemstede.nl/rekenkamercommissie.

Noot voor de redactie: meer informatie is verkrijgbaar bij dhr. J. van Eijsden, voorzitter Rekenkamercommissie Heemstede via telefoonnummer 06 – 55 85 23 35 en/of de secretaris dhr. D. Pelleboer via telefoonnummer 06 – 41 34 32 47.

Website link jaarverslag Gemeente Jaarverslag 2016

Reacties