Lintjesregen altijd weer een ‘zonnig’ gebeuren

Foto: Gemeente Heemstede

Bij de lintjesregen vandaag heeft burgemeester Marianne Heeremans aan zes inwoners van Heemstede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Daarnaast ontving een inwoner zijn onderscheiding in de gemeente Noordwijk. Aan een achtste inwoner wordt de onderscheiding op een later moment uitgereikt in verband met zijn verblijf in het buitenland.

Hieronder een overzicht van de Koninklijke onderscheidingen die in het kader van de Lintjesregen 2017 zijn (of  nog worden) uitgereikt.

De heer N. (Nico) Baan – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Baan is op verschillende manieren actief als veteraan. Hij is vrijwilliger bij de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 (sinds 2003) en bij de Vereniging Oud-Militairen Indië en Nieuw-Guineagangers, afdeling Noord-Holland (sinds 2006). Sinds 2007 is hij actief lid (en sinds 2011 voorzitter) van de Veteranen Advies Commissie Heemstede; hij is o.a. nauw betrokken bij de organisatie van Veteranendag en de dodenherdenking in Heemstede. Ook is hij actief voor Adopteer een monument. Verder ondernam hij naast zijn betaalde baan bij Blokker van 1974 tot 2003 verschillende vrijwillige nevenactiviteiten en na zijn pensionering is hij nog steeds actief voor de Blokker Kader Senioren Vereniging.

De heer J.W. (Co) Boot – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Boot heeft zich vele jaren ingezet voor de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede. Naast zijn lidmaatschap van het koor was hij van 1950 tot 2007 bestuurslid en secretaris van het dames- en herenkoor. Hij was 42 jaar redacteur van de Valkenroep, de koorkrant die 10x per jaar verschijnt. Sinds 1967 stelt hij het jaarplan van het koor samen. En 15 jaar, van 1998 tot en met 2013, maakte hij deel uit van de bouwcommissie die ervoor zorgt dat de kerk aan het Valkenburgerplein en bijbehorende gebouwen en tuin in goede staat zijn en blijven.

Mevrouw B.M.T. (Boudi) Dortland-Bier – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dortland was van 1971 tot 1984 bestuurlijk actief voor de Dordtse Schoolvereniging voor Lager, Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs. Van 1990 tot 1998 was zij ouderling bij de Protestantse Gemeente Heemstede en vanaf 2011 was zij hier vier jaar lang secretaris van het College van Diakenen. Sinds 1997 is zij coördinator van de vrijwilligers bij de Stichting de Oude Kerk in Heemstede. Hier initieerde en organiseerde zij theeconcerten die bijdroegen aan het verwerven van voldoende middelen en steun voor noodzakelijk onderhoud en vernieuwing van het monumentale kerkgebouw. Eveneens vanaf 1997 is mevrouw Dortland actief voor de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, tot 2011 als (adjunct) secretaris en sindsdien als vrijwilliger.

Mevrouw M.A. (Micky) Piller – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Piller werkte onder andere als journalist en kunstcriticus voor Haagse Post, NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad. Van 2003 tot 2009 was zij adviseur inkoopbeleid van de Bouwfonds Kunststichting.
Zij was vanaf de opening in 2002 tot 2016 werkzaam als conservator van het museum Escher in het Paleis. Zij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van het museum in binnen- en buitenland. Escher is in korte tijd weer nationaal en internationaal op de kaart gezet en het museum trekt jaarlijks ca. 140.000 bezoekers. Ook besteedde zij veel energie en tijd aan het toegankelijk maken van kunst voor grote groepen mensen en het opzetten van educatieve programma’s.
Daarnaast zet zij zich sinds 2015 met haar website www.opwegnaardekunst.nl in voor cultuureducatie.

De heer H.T.M. (Hein) Uitendaal – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als eigenaar/directeur van Restaurant Landgoed Groenendaal nam de heer Uitendaal het initiatief voor de weklijkse openbare zomerconcerten. Belangeloos stelde hij hiervoor de muziektent beschikbaar en organiseerde en financierde de concerten. Met dezelfde muziektent maakte hij van 2010 tot 2014 concerten mogelijk voor bewoners van de Hartekamp in Heemstede.
In 1996 richtte hij de stichting Banyaka the Gambia op. De stichting vergaarde fondsen en realiseerde een onderwijs- en ziekenzorgproject in Gambia. Met zijn stichting realiseerde hij in Gambia een school voor 810 kinderen, een permanente medische post , een behandel- en verpleegafdeling en een gebouw voor de huisvesting van het medisch personeel. In 2013 is de stichting overgedragen aan de stichting Elburg helpt Gambia.

De heer R. (Rob) van der Wel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Wel zet zich al bijna 30 jaar in voor de Binnenweg/Raadhuisstraat, het winkelcentrum van Heemstede. Van 1988 tot 2006 was hij een actief bestuurslid van de Winkeliersvereniging Centrum Heemstede (WCH). Gedurende 12 jaar (van 1994 tot 2006) was hij voorzitter van de WCH. Hij was betrokken bij de oprichting van deze winkeliersvereniging en zette zich in om nieuwe leden te werven voor de WCH. Hij verzorgde het informatieblad van de winkeliers. Als lid van een klankbordgroep behartigde hij de belangen van de winkeliers bij de gemeente. Hij ondernam vele activiteiten om het winkelhart van Heemstede te promoten en klanten te trekken. Ook nu nog zet hij zich als onbezoldigd adviseur in voor het winkelgebied dat nog steeds floreert en relatief weinig leegstand kent.

Onderscheidingen die buiten Heemstede of op een ander moment worden uitgereikt:

De heer R.A.J. (Ruud) van den Berg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(De heer Van den Berg krijgt zijn onderscheiding op 26 april 2017 in Noordwijk)
De heer Van den Berg is sinds 1977 actief als secretaris, penningmeester, presentator en vrijwilliger bij Stichting Radio Norvicus in Noordwijk. De stichting startte als zieken- en bejaardenomroep maar is sinds 1994 de huisomroep voor de bewoners van verzorgingshuis Jeroen in Noordwijk. En verzorgt de radioprogramma’s voor de 136 bewoners. De zendtijd breidde in de loop der jaren uit van vijf uur per week naar vijftig uur per week. De heer Van den Berg is samensteller en eindredacteur van het grootste deel van de programma’s, presenteert programma’s en is actief als technicus en als websitebeheerder. Daarnaast levert hij een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en automatisering van de programma’s en conserveert de grammofoonplatenverzameling.
Omdat de activiteiten zich allemaal in Noordwijk afspelen, ontvangt de heer Van den Berg zijn Koninklijke onderscheiding ook in die gemeente.

De heer R.A. (René) van Bruggen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

(De heer Van Bruggen ontvangt zijn onderscheiding in verband met een verblijf in het buitenland op een later moment)
De heer Van Bruggen was van 2004 tot 2016 penningmeester van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Deze stichting is verantwoordelijk voor de instandhouding van het kathedrale complex en voor alle niet religieuze activiteiten in deze bisschopskerk. De kerk ondergaat al jaren een restauratie, de heer Van Bruggen heeft deze in financieel opzicht in goede banen geleid.
Daarnaast was hij van 2005 tot 2015 bestuurlijk actief voor het Nederlands Instituut voor Register Valuators.
Ook is hij sinds 2010 penningmeester van de Lionsclub Haarlem en zet hij zich in voor de organisatie van diverse activiteiten en acties ten behoeve van goede doelen.

Reacties