Burgemeester Heemstede kondigt haar afscheid aan

Foto: Charles Duijff

Op de gemeentelijke website van Heemstede kondigt mevrouw Marianne Heeremans in een open bericht haar afscheid aan.  Niet omdat ze dat persoonlijk graag wil,  maar omdat ze de leeftijd bereikt waarop het burgemeestersambt moet worden beëindigd.

Hieronder de brief aan de inwoners van de gemeente Heemstede zoals die ook staat gepubliceerd op de gemeentelijke website:

Eind van dit jaar bereik ik de leeftijd waarop het ambt van burgemeester moet worden beëindigd. Ik zal daarom per 1 januari 2018 afscheid van u nemen. Dat is voor mij een grote stap. Zeker gezien het feit dat ik met ongelofelijk veel plezier dan ruim 10 jaar in, met en voor de gemeente Heemstede uw burgemeester ben geweest.

In mijn ontmoetingen met Heemsteedse burgers trof ik naast een positief-kritische opstelling, veelal
openhartigheid, mee willen doen en een uitgesproken warm hart voor onze prachtige gemeente.
Ik prijs mij gelukkig met een omgeving waar vriendelijke en integere omgangsvormen worden gewaardeerd en waar persoonlijke betrokkenheid en (politiek) inhoudelijke
verschillen goed samen kunnen gaan.

Ook de samenwerking met de gemeenteraad, wethouders en medewerkers is altijd inspirerend en meer dan constructief geweest.

Dit alles heeft in belangrijke mate bijgedragen aan mijn plezier in het ambt.

Binnenkort zal de procedure voor mijn opvolging in gang worden gezet.

Maar …. voorlopig ben ik er nog!

Vriendelijke groet,

Marianne Heeremans,
burgemeester

Reacties