Gemeente Heemstede steunt Sportverenigingen bij inschakeling vrijwilligers

Foto: Charles Duijff

Vele sportverenigingen overal in het land danken hun (financieel) bestaan aan de inzet van talloze vrijwilligers.  Nu veelvuldig seksueel misbruik (vanuit het verleden) in de sport bekend is geworden zijn sportverenigingen gehouden aan het vragen van een verklaring omtrent gedrag.

Deze verklaring van gedrag wordt afgegeven door de gemeente en kost de vrijwilliger normaliter veertig euro. Dit bedrag kan in de meeste gevallen niet door de sportvereniging worden opgehoest, waar men juist vanwege de financiën zo dringend een beroep moet doen op vrijwilligers.  Dit zou kunnen betekenen dat een vrijwilliger vanwege die kosten afziet van zijn inzet.  Het gemeentebestuur van de gemeente Heemstede heeft daarom besloten de verklaring van gedrag gratis te verstrekken aan de Heemsteedse vrijwilligers die deze verklaring nodig hebben voor hun werkzaamheden bij een sportvereniging.  Mijns inziens een geweldig initiatief van de gemeente !!

Reacties