Heemstede: Bijeenkomst herinrichting kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan

Foto: Charles Duijff

Op dinsdag 25 september vanaf 19.30 uur is in het gemeentehuis een bijeenkomst over het kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan. Tijdens deze bijeenkomst geven een groep inwoners (hierna: participatiegroep) en adviesbureau Goudappel Coffeng een toelichting op hun onderzoeken.

De participatiegroep heeft een voorkeur voor halve afsluiting van het kruispunt. Goudappel Coffeng gaat in op de effecten van verschillende varianten voor de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en een mening te geven. Daarna gaat het college van B&W met alle inbreng aan de slag.

Participatiegroep heeft voorkeur voor halve afsluiting

Op 13 juli 2017 was er een bijeenkomst van de gemeente waarin het college van B&W en omwonenden op zoek gingen naar een veilige inrichting van het kruispunt. Een groep bewoners is met 4 herinrichtingsvarianten aan de slag gegaan.

De bewoners vormden een participatiegroep en zijn een paar keer bij elkaar gekomen. Een halve afsluiting van het kruispunt is volgens de participatiegroep de beste oplossing. Deze variant houdt kort samengevat in dat:

* autoverkeer van de Camplaan-west alleen rechtsaf kan rijden richting de rotonde Valkenburgerplein;

* verkeer vanuit de Camplaan-oost (Indische wijk) gewoon de Heemsteedse Dreef kan blijven oversteken richting Camplaan-west;

* autoverkeer, komende vanaf het Wipperplein, niet meer linksaf kan slaan richting Camplaan-oost. Dit verkeer rijdt met een lus via de rotonde Valkenburgerplein richting de afslag Camplaan-oost;

* de variant bevat ook enkele aanvullende maatregelen om de snelheid op de kruising te beperken en de attentiewaarde van de oversteekplaatsen te vergroten.

Rapport Goudappel Coffeng gaat in op de effecten van de 4 herinrichtingsvarianten voor het verkeer

Per variant is aangegeven wat de effecten zijn op de veiligheid van het kruispunt, maar ook wat dat betekent voor het verkeer in de omliggende straten. De participatiegroep heeft bij het vormen van hun aanbeveling gebruik gemaakt van eerdere rapporten en dit nieuwe rapport van Goudappel Coffeng.

Het college van B&W vraagt naar mening over het onderzoek van Goudappel Coffeng en de conclusies van de participatiegroep

Het college van B&W wil op basis van het onderzoek en de conclusies een standpunt over de inrichting bepalen. Daarbij is ieders mening van belang. De visie die het college van B&W hierover vormt wordt vervolgens aan de raad aangeboden. De raad neemt hierover uiteindelijk het besluit.

Meer informatie en rapporten: www.heemstede.nl

Reacties