Gemeenteraad neemt later besluit over krediet aan De Evenaar

In de Commissie Samenleving is afgelopen week uitvoerig gesproken over het voorgenomen krediet aan De Evenaar die nodig is voor extra ruimte. De commissieleden willen toch niet zo maar het krediet verstrekken. De school heeft een tegenvoorstel gedaan om een dakopbouw uit te laten voeren.

Hopen op positief besluit

Olivier Stulp van de school, hoopt op een positief besluit, zodat De Evenaar bij het eerstkomende schooljaar gebruik kan maken van de extra ruimte. Zo heeft Carole Havers van Heemsteeds Burger Belang (HBB) vragen of het huidige gebouw wel berekend is op de extra ruimte bovenop het bestaande schoolgebouw. Het gaat volgens het raadslid wel om een fors bedrag. Namens het CDA Heemstede vraagt raadslid Arianne de Wit of de gemeente de school niet te hulp kan schieten, omdat huisvesting een taak van de gemeente.

Predentenwerking

Belangrijke vraag die het PvdA Heemstede raadslid Romée Pameijer stelt, is of het besluit wat de gemeenteraad gaat nemen geen precedentenwerking gaat opleveren, voor andere scholen die wellicht met dezelfde problemen hebben te maken. Wethouder Sjaak Struijf van Onderwijs zit met de dilemma’s over de vragen die zijn gesteld. Daar zijn een aantal scenario’s voor zoals bijvoorbeeld een alternatieve locatie of een noodlokaal, maar die voldoen niet aan de wensen van De Evenaar.

Afschrijving van de kosten

Een probleem bij het uitvoeren van het voorstel van De Evenaar en het voorstel van de kredietverlening is de afschrijving van de kosten, omdat de gemeente niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren met het gebouw zelf. Wel is volgens Struijf de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van de school zelf. Over de precedentenwerking in samenhang met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is de wethouder wat minder bang, omdat het hier gaat om een oplossing van een tekort van lokalen. Het IHP is onder meer bedoeld voor de verduurzaming van gebouwen.

Meenemen van onverwachte consequenties

De VVD Heemstede ondersteunt het voorstel, omdat de school zelf met het alternatief komt en neemt de onverwachte consequenties dan mee. Het Heemsteeds Burger Belang vindt dat het krediet alleen is bestemd voor het noodlokaal en niet voor de verbouwing van de gehele school. Het besluit wil Havers namens haar partij (HBB) pas nemen in de gemeenteraad omdat er nogal wat risico’s aan zitten die zij nog niet helder heeft. Dat is ook iets wat Groen Links Heemstede wil.

Niet bezighouden met details

Aik Kramer van de VVD zegt dat het op zich prima is dat het besproken wordt in de raad. Alleen vindt de liberaal dat de raad zich niet bezig moet houden met de constructie van het gebouw, omdat volgens hem dit door het voorstel van het college wel is afgedekt. De school zal volgens wethouder Struijf zelf komen met het Definitief Ontwerp van de school en kan ook de dakopbouw financieren. ,,Het is in hun eigen belang:, zegt Struijf.

De Commissie Samenleving wil het punt verder bespreken in de gemeenteraad waar een besluit wordt genomen over het verstrekken van het krediet. Voor wie het allemaal wil nakijken kan terecht op de website van de Commissie Samenleving.