Vergoeding schoolkosten voor lage inkomens 

Foto: Pixabay compilatie

Voor inwoners met een laag inkomen kunnen kosten die gemaakt moeten worden voor hun schoolgaande kinderen een probleem zijn. Zij kunnen die kosten terugvragen bij de gemeente via de schoolkostenregeling.

De schoolkostenregeling vergoedt bijvoorbeeld de ouderbijdrage of kosten voor een schoolreisje. Maar ook praktische zaken, zoals een etui, schoolschriften, een broodtrommel of rugtas. De vergoeding bedraagt € 150,00 voor een kind op het basisonderwijs en € 300,00 voor een kind op het voortgezet of beroepsonderwijs (t/m 17 jaar).

Wat is een laag inkomen? 

De richtlijn voor een laag inkomen is € 1.308 netto per maand voor een alleenstaande ouder en een inkomen van € 1.868 netto per maand voor gehuwden of samenwonenden. Daarnaast kijkt de gemeente of er eigen vermogen is.

Aanvragen schoolkostenvergoeding 

Ouders die aan de criteria voldoen kunnen de schoolkostenvergoeding aanvragen via www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/bijdrage-schoolkosten. Hier staan ook de voorwaarden.

Andere regelingen 

Naast de schoolkostenvergoeding heeft de gemeente ook andere regelingen voor ouders met lage inkomens. Bijvoorbeeld een vergoeding voor huiswerkbegeleiding, een computer of voor sportkosten.

 

Reacties