Wees alert op de eikenprocessierups in Heemstede

Foto: Wikipedia

Elke zomer hebben grote delen van Nederland last van de eikenprocessierups. Vorig jaar is deze rups voor het eerst in Heemstede aangetroffen.

De verspreiding van brandharen vanuit de rupsenkolonies vormt een risico’s voor de volksgezondheid. Daarom is het van belang dat locaties van nesten van deze rupsen zo snel mogelijk bij de gemeente worden gemeld. Bij rupsennesten in openbaar gebied schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze weg te zuigen en te vernietigen. Op particulier terrein is de betreffende eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

Kenmerken eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. In april en begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen vormen groepjes rupsen nesten op de stammen van eikenbomen. Vanaf half mei ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de karakteristieke brandharen.

Gezondheidsrisico’s

Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan. Meestal verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele dagen tot weken. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

Meld locaties van eikenprocessierupsen

Ziet u een locatie(s) in Heemstede waar zich één of meerdere nesten van eikenprocessierups bevinden? Meld deze dan zo snel mogelijk bij de gemeente via www.heemstede.nl/rupsen , WhatsApp of telefonisch via 14023.

Reacties