D66 wil een verkeersregisseur van het Rijk bij de Formule 1

Foto: Charles Duijff

Bron NH Nieuws: De D66 raadsfracties van Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem willen dat het Rijk een verkeersregisseur aanstelt die zich gaat bezighouden met de verkeersstromen rond de komende Formule 1 race in Zandvoort. De D66 raadsleden willen met de motie in de vier gemeenten bereiken dat andere fracties zich achter de motie opstellen om het evenement in Zandvoort niet te laten ontsporen.

Bocht uit vliegen

De motie heeft als titel: Laat de Formule 1 niet uit de bocht vliegen. Volgens de politici die met de motie komen, is de onorthodoxe actie hard nodig, om te voorkomen dat de regio niet verstopt raakt door de verkeersstromen rondom het evenement op circuit Zandvoort in mei 2020.

Lessen

De D66 fracties stellen dat deze kwartiermaker hard nodig is met veel bevoegdheden die veel maatregelen in korte termijn kan nemen. ,,De voorbereidingstijd is namelijk dusdanig kort dat er geen tijd is voor ellenlange procedures”, laten de D66 gemeentefracties weten.

Verantwoordelijkheid voor mobiliteit

Verder zeggen de democraten uit Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem dat de verantwoordelijkheid voor mobiliteit in de regio Zuid-Kennemerland is belegd bij een zeer groot aantal partijen, onder meer gemeenten, provincies Noord- en Zuid-Holland, vervoerregio Amsterdam, ProRail, NS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. ,,Het in goede banen leiden van de bezoekersstromen tijdens dit evenement kan belangrijke en waardevolle lessen opleveren voor de toekomstige mobiliteit in de regio in het algemeen en bij evenementen of mooie zomers dagen in het bijzonder”, zeggen de fracties van D66.